Du kan nu opleve Holbæk købstads historie i lange linjer fra middelalderen frem til 1870 på Holbæk Museum.

Holbæk købstad havde en livskraftig befolkning i 1200-tallet, hvor der var en lav børnedødelighed og høj gennemsnitslevetid. Sortebrødrene byggede et kloster i 1275, hvor to af fløjene endnu er bevaret, og det er Holbæks eneste middelalderlige bygningsværk.

På den gamle middelalderkirkgetimage.aspxegård er der fundet mange muslingeskaller fra pilgrimsfærd, som du bl.a. kan se på udstillingen, og de fine muslingeskaller fra Santiago de Compostela ligger ved siden af sin ejermand.

Købmænd og handlende i Holbæk havde rigtig gode forbindelser til resten af verden, hvilket resulterede i, at borgerskabet i byen kunne købe de fineste silkesoffer på markedet.
I udstilllingen på museet fortælles også om stændersamfundets opdeling af befolkningen. Systemet var stærkt, og man ved, at der helt frem til 1912 blev lavet hoverikontrakter på gårdene omkring Holbæk.

Du kan læse mere på Holbæk Museums hjemmeside om flere udstillinger, åbningstider mm..

//CCAL