Jobcenter Holbæk har haft svært ved at knække koden til at få kommunens ca. 1.200 udsatte og ofte landtidsledige borgere i job – dvs. den gruppe, man kalder aktivitetsparate borgere, der har problemer ud over deres ledighed og derfor har brug for støtte til at komme i job eller uddannelse.

Målene i kommunens beskæftigelsesplan har bl.a. været at reducere antallet af ledige på offentlig forsørgelse og ikke blot få de jobparate, men også borgerne med lille tilknytning til arbejdsmarkedet, i job – eller bidrage til den nødvendige udvikling, der kan gøre dem klar til at komme i job. Et andet mål har været at sikre kommunens virksomheder den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft – bl.a. også ved at opkvalificere borgernes kompetencer og ressourcer.

Nu ser det heldigvis ud til at gå den rigtige vej. Det skyldes blandt andet et målrettet samarbejde mellem Jobcenter Holbæk og to eksterne leverandører, der er specialister i at hjælpe netop de mest udsatte borgere i job eller uddannelse. Samarbejdet begyndte i foråret, og det har fået rekordmange ledige i job.

”Vi samarbejder meget tæt med en del af vores samarbejdspartnere. De honoreres kun, når de får folk i arbejde – og ikke mindst fastholder folk i arbejde. De har et særligt incitament til både at skabe det rigtige match mellem ledig og virksomhed og også sikre, at borgeren forbliver i jobbet. Det betyder, at vores leverandører løber solen sort for at lykkes med opgaven, og de har stor metodefrihed til, hvordan de vil løse den. Det har skabt rigtig gode resultater her bare fire månederne inde i samarbejdet og er en væsentlig faktor i forhold til at sikre, at flere udsatte borgere kommer i job eller uddannelse. Det er til gavn for den enkelte, dennes familie, virksomhederne og kommunen”, siger Lars Dinesen, der formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i Holbæk Kommune.

Direkte i arbejde efter 14 dage
Særligt den ene leverandør er kommet godt i gang – Hans Knudsen Instituttet, som har hovedsæde i København, men som i forbindelse med samarbejdet har åbnet en afdeling i Holbæk for at arbejde med kommunens ledige i lokalmiljøet. Hans Knudsen Instituttet er specialiseret i at hjælpe udsatte borgere i job eller uddannelse og er kendt i markedet som en stærk leverandør, der skaber resultater. Det er således dem, der har hjulpet 30-årige Ditlev i job – han er en af de første 34, der er kommet i job eller uddannelse af de i alt 190 ledige, der indtil videre er startet i forløb hos leverandøren, svarende til 18 %.
”14 dage fra første møde med min konsulent hos Hans Knudsen Instituttet, og så havde jeg et arbejde. Det kan man vist ikke klage over”, siger Ditlev med et smil.

Det lå ellers ikke lige i kortene, at Ditlev skulle gå direkte fra mere end tre års ledighed og direkte i arbejde. Selvom det var hans største ønske. Men psykiske udfordringer, lange ledighedsperioder og primært erhvervserfaring fra praktikker samt et heftigt temperament har været med til at spænde ben for Ditlevs drømme om at tjene sine egne penge – og ’bare få et helt almindeligt liv’.

Mange forskellige brancher har allerede fået glæde af at ansætte en ledig, hvad enten det er på fuldtid eller få lønnede timer – fx er der indgået samarbejder inden for byggeri/nedrivning, lager/logistik, detailhandlen, service, hotel & restauration, kontor/administration.
Foto: Hans Knudsen Instituttet (HKI).

Hos Hans Knudsen Instituttet stod der et tværfagligt team klar til at hjælpe ham – en jobcoach, en psykolog og en fysioterapeut – og alle med en tro på, at det kunne lykkes, og med fokus på, at det er lysten og motivationen, der driver værket. Derfor var det første spørgsmål til Ditlev også: Hvad vil du være?
Her stod det hurtigt klart, at Ditlevs tidligere erfaring inden for jord- og betonfaget kunne bruges aktivt på arbejdsmarkedet. Jobcoachen gik derfor målrettet efter virksomheder inden for byggebranchen med reelle jobmuligheder og en lyst til at give en ledig en chance på arbejdsmarkedet – om ikke andet så bare på nogle få timer om ugen.

Allerede den første uge var Ditlev på besøg hos et nedrivningsfirma, der gav

ham to timers lønnet arbejde som nedriver og til forefaldende arbejde. Og så var han i gang. Da først han havde vist sit værd, var der mere arbejde til ham, og den første måned kom han helt op på 65 lønnede timer.

Med det enkelte menneske i centrum
Faktisk er det at angribe opgaven fra flere vinkler på en gang og nogle gange starte helt i det små, noget af hemmeligheden i, at de ledige kommer i job. Jobcoach Sif Petersen, der har hjulpet Ditlev i job, siger:

”Så snart vi får en ledig ind ad døren, der har nogle ressourcer at arbejde beskæftigelsesrettet med, så går vi direkte efter et samarbejde med en virksomhed. Nogle gange i form af en praktik, bare for at den ledige kommer i gang og får blod på tanden. Andre gange kan det være et reelt job eller nogle få lønnede timer, som altid kan blive til mere. Det vigtige er, at den ledige hurtigt får nogle succesoplevelser, får troen på at vedkommende kan og desuden får markeret sig positivt hos en arbejdsgiver, så der er noget at bygge videre på. Så går resten lidt af sig selv, fordi der bliver skabt en synergieffekt”, forklarer Sif Petersen.

Selvfølgelig er der også en gruppe borgere, som har mangesidet udfordringer, så det ikke giver mening at sende dem ud på en arbejdsplads med det samme. Det vil blot føre til nederlag for den enkelte og ærgrelse hos virksomhederne. Men så er det det lange seje træk og den koordinerede tværfaglige indsats, vi fokuserer på, for at stabilisere og motivere borgerne, så de bliver klar til mødet med en arbejdsplads.

Her arbejder jobcoachen med kendskab til arbejdsmarkedet og med ansvaret for selve jobformidlingen tæt sammen med psykologen, der arbejder med mestring og borgernes narrativ omkring arbejdslivet, og med og fysioterapeuten, der har fokus på fysisk træning og kropsbevidsthed. Det er altid en individuel vurdering af den enkelte, hvilken indsats, hvilken metode, og hvilket tempo der skaber det bedste resultat for vedkommende.

Ikke bare i job – men i varigt job
Tidligere samarbejdsmodeller har haft meget fokus på at få folk i arbejde men knap så meget på også at forblive i arbejde. Med det resultat at mange af de udsatte borgere hurtigt er røget ud af arbejdsmarkedet igen, når tingene blev for svære, eller konjunkturerne svingede. Men med den nye samarbejdsmodel med de eksterne leverandører er der skruet op for muligheden for at skabe nogle bæredygtige, langtidsholdbare løsninger.

”Vores interesse er jo at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet løftet helt ud af systemet. Ikke bare midlertidigt, men vi vil gerne sikre, at de får ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor gælder det om at skabe det rigtige match og derefter fortsætte med at støtte borgeren i en lang periode efter jobstart i alt det, der er svært, indtil vedkommende er selvkørende. Vi har derfor store forventningerne til en gang for alle at få hjulpet disse folk i varig beskæftigelse. Det handler i sidste ende også om, at den enkelte får en følelse af at bidrage til fællesskabet i det omfang helbred og andre forhold tillader. Og så er det jo godt, at vi samtidig reducerer kommunens udgifter til offentlig forsørgelse”, pointerer Lars Dinesen.

Derfor er det også alfa-omega for Ditlev, at han er havnet hos en arbejdsgiver, der kan se mulighederne i at ansætte Ditlev og også selv får noget ud af det – men også at han efter jobstart har haft sin jobcoach på sidelinjen til at støtte især i starten og til at motivere arbejdsgiveren til at øge antallet af lønnede timer. Det er lykkedes – Ditlev har lige indgået aftale om 6 mdr. løntilskudsjob på fuldtid.

Erhvervslivet nyder også godt af samarbejdet
Netop gensidigheden i ansættelsesforholdet, hvor der ikke er tale om en tjeneste men om et regulært samarbejde, er endnu et vigtigt succesparameter. Det betyder nemlig, at Jobcentret og de eksterne leverandører hjælper virksomhederne og erhvervslivet i forhold til deres efterspørgsel efter arbejdskraft. I nogle tilfælde ved konkret hjælp til rekruttering af en medarbejder til en åben stilling – andre gange ved at skabe nye jobs og åbne virksomhedernes øjne for behov de ikke vidste, de havde. Men som skaber stor værdi for virksomheden.

Og det er ikke kun den lille købmand henne på hjørnet, der har haft glæde af at blive præsenteret for en ledig, som kunne starte med dags varsel – det er både større og mindre virksomheder og en bred vifte af brancher. Således er der allerede skabt jobs og lønnede timer hos brancherne: Byggeri/nedrivning, Lager/logistik, detail/butik, facility management/service, hotel & restauration, kontor/administration, auto, grønt område.

Fakta pr. 15. august 2019
Hans Knudsen Instituttet har siden april 2019:

• Haft 190 ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet i forløb
• Hjulpet 29 i ordinært job, fleksjob eller lønnede timer – heraf 40 % i fuldtidsbeskæftigelse
• Støttet 5 til at starte i fuldtidsuddannelse
• Etableret yderligere 22 virksomhedspraktikker på vej mod et lønnet job