Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen fra Holbæk overtager pladsen som formand for beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen fra Lejres borgmester Carsten Rasmussen. Dette oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Det blev besluttet på dagens møde i beredskabskommissionen, idet både Lejre og Sorø kommuner udtræder af det fælleskommunale redningsberedskab ved årets udgang. Dermed er borgmesteren i Holbæk Kommune blevet valgt som ny formand.

Og for Christina Krzyrosiak Hansen handler det om at se fremad og have fokus på en række områder.

”Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med medlemmerne af beredskabskommissionen om vigtige og fælles beredskabsfaglige emner. Jeg ser to store vigtige opgaver i det kommende år. At udtrædelsen af Lejre og Sorø foregår åbent og gennemsigtigt på en ordentlig og sober måde. Og så skal vi sikre, at medarbejderne og de frivilliges trivsel i brandvæsenet bliver prioriteret højt”, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

På dagens møde i beredskabskommissionen blev det desuden besluttet, at der fremover skal gives en orientering til kommissionen omkring trivslen blandt medarbejderne i brandvæsenet.

Vestsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt §60-selskab og består af en sammenslutning af redningsberedskaberne i Odsherred, Holbæk, Lejre, Sorø og Kalundborg kommuner. Lejre og Sorø udtræder af brandvæsenet d. 31. december 2020.

Foto: ABW