Hvilke faktorer i fostertilværelsen og barndommen har betydning for vores hormonstatus og knoglesundhed, når vi bliver ældre? Det skal et nyt landsdækkende forskningsprojekt med professor og overlæge Bo Abrahamsen fra Holbæk Sygehus i spidsen undersøge.

– Jeg er virkelig begejstret for, at Novo Nordisk Fonden har valgt at prioritere dette forskningsområde og givet os mulighed for at komme videre, fortæller Bo Abrahamsen, der er ansat på Endokrinologisk Afsnit på Holbæk Sygehus og er klinisk professor på Syddansk Universitet og gæsteprofessor ved universitetet i Oxford.

Den knoglemasse og det hormonhelbred, man har som ung, har stor betydning for hvornår problematikker som fx osteoporose, fedme og tab af muskelmasse sætter ind senere i livet.

– Derfor er det vigtigt, at vi i starten af voksenlivet har et sundt hormonsystem og så god og stærk en knoglemasse som muligt. Projektet er vigtigt for fremtidens generationer, for de børn, der fødes i Danmark i dag, vil leve 15 år længere end dem, der blev født for 80 år siden. Derfor er det helt afgørende, at vi forstår, hvad der kan gøres for at udvikle stærke knogler i ungdomsårene, så man har en tilstrækkelig reserve til at kunne leve så meget længere uden at få knogleskørhed, siger Bo Abrahamsen.

Forskningsprojektet skal derfor undersøge, hvordan vores medfødte gener og forskellige faktorer i fosterstadiet og barndommen påvirker hinanden og vores hormonstatus og knoglesundhed i 18-års alderen.

Når vi bliver født, har vi vores DNA arvemateriale fra vores forældre, og det har stor betydning for, hvordan vores hormonsystem, skelet og muskler udvikler sig under opvæksten og i voksenlivet. Men vores DNA kan tilpasse sig forandringer i vores miljø gennem det som kaldes epigenetik. Her kan der skrues op og ned for gener, som har betydning for blandt andet vores vækst og energiomsætning.

– Forskellige faktorer og påvirkninger i fostertilværelsen, ved fødslen og i de tidlige barneår, har således betydning for, hvor stærke vores knogler er, når vi bliver gamle, forklarer Bo Abrahamsen.

Forskningsprojektet er blevet til med støtte fra samarbejdspartnere og forskningsinstitutioner fra hele landet.

– Jeg er rigtig glad og stolt over, at vi her i Holbæk kan stå i spidsen for et så vigtigt forskningsprojekt om unge voksnes knoglesundhed og hormonstatus. Det er fantastisk, at vi har samarbejdspartnere og gode kollegaer på stærke forskningsinstitutioner og sygehuse landet over, som bakker op og gerne vil deltage, så dette kan blive et landsdækkende initiativ, tilføjer han.

Projektet er baseret på data fra de nationale registre og en kommende landsdækkende undersøgelse af 2000 18-årige.

Kilde

Foto: ABW