Borgere, der ringer til Akuttelefonen på Holbæk Sygehus, kan fremover blive opfordret til at filme skaden med deres mobiltelefon. Metoden, der er helt ny i Region Sjælland, betyder, at sygeplejersken bedre kan vurdere, om borgeren bør møde op i akutmodtagelsen eller kan blive hjemme.

Et billede siger mere en tusinde ord. Så i stedet for mundtligt at beskrive længden af en flænge i panden eller farven på en forstuvet fod kan det sundhedsfaglige personale nu selv kigge med, når syge eller tilskadekomne borgere ringer til Akuttelefonen på Holbæk Sygehus.

Foto: Region Sjælland

– Video giver mulighed for, at vi bedre kan vurdere skadens omfang og vejlede den tilskadekomne mere præcist. Det kan også støtte pårørende, som måske er usikre på, hvad de skal gøre i situationen, siger Hanne Baden Nielsen, der er ledende oversygeplejerske i Akutafdelingen på Holbæk Sygehus.

Den nye service er tilgængelig for alle, der ringer til sygehusets akuttelefon i dag- og aftentimerne fra en smartphone. Videoforbindelsen etableres ved, at sygeplejersken spørger borgeren, om der må sendes en sms til telefonen. Når sms’en nogle sekunder senere dukker op, skal borgeren godkende, at telefonens kamera benyttes. Herefter bliver der automatisk sendt levende billeder fra telefonen og direkte til sygehuset. Fra sin computerskærm kan sygeplejersken så vurdere situationen og rådgive om det videre forløb.

– I akutmodtagelsen får vi ofte patienter ind, der venter længe på at blive behandlet for mindre skader, de kunne have håndteret selv, hvis de havde følt sig mere trygge. Videokontakten kan være med til at skabe tryghed, fordi man via telefonen kan vise skaden til en fagperson og få en tilbagemelding med det samme. På den måde spare vi både tid for patienterne og for vores personale, siger Hanne Baden Nielsen.

Et forsigtigt skøn er, at hver syvende skadestuebesøg kan undgås. Det svarer til over 3000 besøg om året, og det vil kunne ses på ventetiden for de øvrige patienter i akutmodtagelsen. Men Hanne Baden Nielsen er også opmærksom på, at videosamtaler kan give flere besøg i skadestuen.

– Nogle borgere har tendens til at undervurdere skaden, når de ringer ind. Det oplever vi nogle gange med mænd, der for eksempel har skåret sig. Ved hjælp af billederne fra telefonen vil vi fremover kunne vejlede dem bedre og måske overbevise dem om, at de skal besøge os, siger Hanne Baden Nielsen.

Billederne gemmes ikke
Videokontakt er et værktøj for det sundhedsfaglige personale, der skal vurdere omfanget af en skade og vejlede den tilskadekomne. Det handler derimod ikke om at dokumentere skader. Derfor bliver dét, kameraet fanger, ikke gemt nogen steder. Hverken borgeren eller det sundhedsfaglige personale kan bagefter kalde videobillederne frem igen. Det sikrer, at personfølsomme oplysninger ikke ved en fejl bliver tilgængelige for uvedkommende.

Akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus har 23.000 besøg om året. Sygehuset anslår, at omkring 15 procent af skadestuebesøgende kan undgås ved at benytte video i forbindelse med telefonopkald.

Videoløsningen er leveret af den danske innovationsvirksomhed Incendium a/s, og den benyttes blandt andet af Region Nordjylland og en række beredskabsmyndigheder i Norge.

Videokontakt i forbindelse med opkald til Akuttelefonen er igangsat i januar 2020 på baggrund af et studie foretaget af sygeplejerske Ulla Toftkær, der selv arbejder i Akutafdelingen på Holbæk Sygehus.

Sådan fungerer videokontakt
• Borgeren ringer 70 15 07 08 og trykker sig videre til Akuttelefonen på det nærmeste sygehus.

• Under samtalen med Akuttelefonen på Holbæk Sygehus kan sygeplejersken bede om lov til at få adgang til kameraet i borgerens smartphone. Det gøres ved at sende en almindelig sms.

• Borgeren skal godkende, at telefonens kamera benyttes, herefter bliver der automatisk sendt levende billeder fra telefonen til sygehuset. Billederne bruges til at vurdere situationen og vejlede den tilskadekomne.

• Videobillederne gemmes ikke, og når samtalen er afsluttet, kan de af sikkerhedsmæssige