Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har i går den 11. oktober meddelt, at regeringen har udpeget Holbæk Kommune til at deltage i et frikommuneforsøg sammen med Assens, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern, Slagelse og Århus kommuner.

Med status som frikommune kan de seks kommuner blive fritaget fra en række regler og lovgivning i en forsøgsperiode fra 2016 til 2020. Formålet er at afprøve, hvordan de friere rammer kan bruges til at styrke samarbejdet mellem kommune og borgere.

”Vi ser et væsentligt potentiale i mere og tættere samarbejde med borgerne, og det kan vi bedre udnytte, hvis vi bryder nogle af de formelle barrierer ned. Vi tror på, at vi i fællesskab med borgerne kan forbedre de eksisterende velfærdsløsninger, ligesom vi sammen kan finde og udvikle helt nye og bedre løsninger”, forklarer borgmester Søren Kjærsgaard.

img_3030

Fælles om løsningerne
De seks kommuner arbejder allerede i dag med borgerinddragelse og samskabelse, og formålet med at deltage i frikommuneforsøget skal findes i de udfordringer, kommunerne oplever i hverdagen:

”I alle seks kommuner støder vi på borgere, der oplever en distance til kommunen og ikke føler sig som en del af det fællesskab, som en kommune udgør. Det ønsker vi at forbedre gennem en tidligere inddragelse og bedre samarbejde med borgerne”, forklarer koordinator Jan Hansen.

Han peger på, at et konkret eksempel kan være godtgørelse til frivillige foreninger:

”Vi har nogle spejdere, der laver forskellige aktiviteter med børnene i vores institutioner. Lovgivningen siger, at vi ikke må betale deres transportudgifter, men med frikommuneforsøget kan det være et af de områder, hvor vi eventuelt kan blive fritaget og dermed få lov til at godtgøre deres udgifter”.

Kommunerne deltager som et netværk for at få gensidig inspiration og lære af hinandens erfaringer og herigennem opnå en hurtigere og stærkere udvikling af området.

Konkrete forsøg på vej
Næste skridt er, at kommunerne går i gang med at afdække, præcis hvilke regler de ønsker at blive fritaget for – enten alle seks eller enkelte af kommunerne. Den 1. december er der frist for disse ansøgninger, og herefter skal de enkelte ministerier arbejde med forslagene. De endelige udpegede forslag samles i et lovforslag, som Folketinget skal tage stilling til først i 2017.

Kommunerne kan efterfølgende søge om yderligere fritagelser i maj og november 2017, hvis de støder på yderligere barriere i deres arbejde.