Politisk flertal lægger sig fast på en ambitiøs målsætning for reduktion af kommunens samlede klimaaftryk om 10 år. Det skriver  Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Holbæk Kommune ønsker at være blandt de kommuner i landet, som har den laveste udledning af klimagasser. Et stort flertal i Økonomiudvalget indstiller derfor til Kommunalbestyrelsen at lægge sig på linje med det nationale reduktionsmål. 

”I Holbæk Kommune arbejder vi målrettet med den bæredygtige omstilling. Klimaforandringerne kræver, at vi gør alt, hvad vi kan for at reducere vores klimaaftryk både som kommunal institution og ved at få borgere og virksomheder i kommunen med på omstillingen. Vi har allerede opnået en markant reduktion af CO2-udledningen de senere år. Men vi skal sætte barren højere. Det gør vi blandt andet ved at udfase brugen af fossile brændsler, og sikre, at fremtidens energiforsyning i Holbæk Kommune er baseret på vedvarende energi,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

Alle skal bidrage til at komme i mål
I øjeblikket er udarbejdelsen af en strategisk energiplan for hele Holbæk Kommune i fuld gang. Her er fokus blandt andet på, hvordan fremtidens energiforsyning er grøn og bæredygtig. Dermed vil den strategiske energiplan være med til at reducere CO2-udledningen, men det vil ikke kunne gøre det alene. Derfor kræver det store forandringer, som alle i kommunen skal bidrage til.

”For at nå målsætningen på 70% CO2-reduktion i 2030 vil indsatserne omfatte andet og mere end det, der bliver omfattet af den strategiske energiplan. Energiplanens fokus er, hvordan vi forsyner kommunens husstande og virksomheder med bæredygtig energi og varme, samt hvordan vi kan omstille transportsektoren i Holbæk Kommune til at være mere grøn og bæredygtig i fremtiden. Den store landbrugsproduktion i Holbæk Kommune har også en betydning for det samlede klimaregnskab. Det er derfor nødvendigt, at landbruget også bidrager til at finde løsninger for ændret produktion og arealanvendelse,” forklarer Christina Krzyrosiak Hansen.

For mere information klik her.

Foto: ABW