Politikerne i Holbæk Kommune er gået i gang med at lave et budget for 2017-2020. Et budget i balance vil kræve både effektiviseringer og besparelser.
Medlemmerne af Holbæk Byråd har netop afsluttet den årlige budgetcamp, hvor de har gennemgået økonomien. For at få økonomien til at balancere, skal byrådet finde 204 millioner kroner på serviceudgifter.

Emrah Tuncer

”Vi står i en situation, hvor vores andel af den samlede kommunale økonomi faktisk er blevet større, fordi vi er blevet flere borgere. Men samtidig er det samlede statstilskud reduceret. Så selvom vi er blevet flere borgere, får vi faktisk ikke flere penge. Det betyder, at vi med de samme indtægter skal afholde flere udgifter. I den situation er det helt nødvendigt at lave et budget, hvor vi tilpasser vores service. Derfor er det også en skal-opgave at lave et budget, hvor vi bruger færre penge.” Siger borgmester Søren Kjærsgaard.

Årets budget vil derfor også indeholde reelle besparelser.

”Ligesom i de tidligere år skal vi finde nye måder at gøre tingene på, så vi kan levere det samme for færre penge. Men med den ubalance mellem indtægter og udgifter, vi oplever, kommer vi ikke uden om at foretage besparelser, hvor byrådet ændrer eller helt fjerner en service.” Siger Søren Kjærsgaard.

Der er flere grunde til, at Holbæk Kommune i lighed med mange andre kommuner skal foretage større reduktioner. I Holbæk Kommune har en række omstillinger af den kommunale service ganske vist bidraget til en forbedring af økonomien. Men omstillingerne har ikke alene kunnet skabe balance i den. Samtidig sætter den nationale aftale mellem regeringen og KL stramme rammer for, hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på service.

”Det er et vilkår for de danske kommuner nu og i fremtiden, at vi skal klare os for færre penge. Derfor er jeg også glad for, at byrådet udviser vilje til at tage ansvar og finde løsninger på vores udfordringer.” Siger Søren Kjærsgaard.

Den videre proces
Byrådet forhandler nu om løsninger på de økonomiske udfordringer. I slutningen af august foreligger et udkast til førstebehandling, og den 1. september begynder høringsperioden. Samme dag afholdes et borgermøde i Kuben i Holbæk.

Du kan følge budgettet her.