Holbæk Kommune modtager nemlig et stigende antal henvendelser fra ejere af elbiler, som ikke kan benytte ladestanderne, fordi de anvendes som almindelig parkering uden opladning af andre elbiler. Kommunens parkeringsservice, der registrerer brug af el-ladepladserne, kan bekræfte, at pladserne i stort omfang anvendes som almindelige p-pladser for elbiler. Derfor har et stort flertal i Kommunalbestyrelsen besluttet at indføre tidsbegrænsning, der skal være med til at sikre et godt flow.

”Som det er i dag, kan man blive holdende til næste dag eller i flere dage for den sags skyld. Med beslutningen i Kommunalbestyrelsen om tidsbegrænsning gør vi det lettere for elbilejere at få adgang til en ladestander. Pladserne får nu reel funktion af ladepladser, og dermed sikrer vi en hurtigere udskiftning på pladserne, så elbilister i højere grad får mulighed for at lade deres bil op. For det er et område, hvor behovet for ladestandere kun vil blive større og større,” fortæller Lars Qvist, der er formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. Han tilføjer samtidig, at de i udvalget skal have en mere detaljeret drøftelse, da det er et område, der vil udvikle sig hastigt de kommende måneder og år. Så det handler om at være så forberedt som muligt, hvad angår behovet for ladestandere og reglerne for parkering.

Sådan bliver reglerne fremover for el- og plug-in hybridbiler

Ændringen vil træde i kraft i løbet af den kommende tid (ny skiltning skal opsættes), så bilisterne opfordres til at holde øje med p-skiltningen på Markedspladsen, Gasværksvej, Havnepladsen og Jernbanepladsen i Holbæk by. Tidsbegrænsningen vil følge samme begrænsning som for de omkringliggende almindelige parkeringspladser:

Markedspladsen: 2 timer, hverdage 9-17, lørdag 9-12 Havnepladsen: 2 timer, hverdage 9-17, lørdag 9-12 Jernbanepladsen: 2 timer, hverdage 9-17, lørdag 9-12 Gasværksvej: 4 timer, hverdage 7-17

Der er altså ikke tidsbegrænsning efter kl. 17 og frem til næste morgen (tidspunkt afhængig af p-plads). Det vil sige, at har man brug for at bruge mange timer til opladning, er der mulighed for det i aften- og nattetimerne og det meste af weekenden. De parkerede el- og plug-in hybridbiler skal være under opladning, hvilket betyder, at ladekablet skal være tilsluttet ladestanderen.

Kigger på muligheden for flere ladestandere

En aftale indgået af et stort flertal i Folketinget betyder, at landets kommuner og regioner nu har mulighed for at støtte opsætningen af ladestandere i de områder, hvor de private operatører ikke selv kan løfte opgaven. Det kan både være i dele af en by eller ude i landdistrikter.

”Vi prioriterer den grønne omstilling højt i Holbæk Kommune, at derfor vil vi gerne have flere til at køre elbil. Det kræver blandt andet, at ladeinfrastrukturen er på plads, og med den nye politiske aftale får vi nu en ekstra mulighed i værktøjskassen. Noget skal de private operatører fortsat selv løfte i de bynære områder, men vi har også behov for, at der kommer ladestandere op i de områder, hvor der er lidt længere mellem husene. Det er så her, at vi som kommune kan være med,” fortæller Lars Qvist.

Han pointerer samtidig, at Holbæk Kommune har gjort det nemmere for private operatører at opsætte ladestandere ved at lette sagsgangen, således at tilladelser kan gives hurtigt og smidigt for at sikre en hurtig udbredelse af ladeinfrastruktur i kommunen.

Foto: ABW