På Hjælpemiddeldepotet servicerer de hjemmeplejen inkl. private leverandører og plejecentrene samt borgere i eget hjem med hjælpemidler i henhold til Lov om Social Service, Sundhedsloven og Arbejdsmiljøloven (APV).

Som ny kollega kommer du til at indgå i et dynamisk team med 16 kollegaer, hvor der samarbejdes på tværs af mange faggrupper både internt og eksternt.

De søger en kollega der:

Tager ansvar
Bidrager positivt til opgaveløsningerne
Stærk medspiller i dagligdagen
Parat til at løse mange forskellige typer af opgaver
Ikke er bange for at tage fat
Sætter borgeren i centrum og skaber værdi for de borgere vi servicerer
Har kendskab til IT på brugerniveau
Du skal have kørekort til kat. B., da serviceopgaverne udføres i hele kommunen og kræver, at der køres i tjenestebil.

En del af serviceopgaverne skal løses ude på plejecentrene eller i borgers eget hjem. Da vi kommer hos de svageste borgere i kommunen, skal du derfor være god til at tale med mennesker og du skal kunne møde borgerne, der hvor de er.

Deres nye kollega skal kunne løse de fleste serviceopgaver som Hjælpemiddeldepotet beskæftiger sig med og drifter, men din primære opgave bliver levering, afhentning, vask af hjælpemidler samt lagerarbejde.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 22. januar 2021)

Foto: ABW