Holbæk Kommune forlænger klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening, så kommunen fortsat forpligter sig til at reducere CO2-udledningen for kommunen som virksomhed med mindst 3 procent årligt. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Foto: Holbæk Kommune

Klimaet skal stadig være i stærkt fokus i Holbæk Kommune, som derfor vil fortsætte indsatsen for at sænke sit CO2-aftryk. Det blev i dag markeret med en seance på Orøfærgen, hvor præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding og Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen satte deres underskrifter på aftalen. Men bag dagens aftale ligger også en alvor.

”Vi vil den grønne omstilling, og klimaet kræver handling nu og her. Den grønne omstilling skal tænkes ind på alle niveauer og områder og står også højt på vores dagsorden her i Holbæk Kommune. Det er vigtigt, at vi alle fortsat gør en indsats for at skabe en grøn og bæredygtig fremtid for de næste generationer. I Holbæk Kommune har vi gjort en stor indsats og har allerede opnået en markant reduktion af CO2-udledningen de sidste år. Vi vil tage vores ansvar på os og fortsætte med at reducere udledning af klimagasser,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

Glæde hos Danmarks Naturfredningsforening over aftaleforlængelse
Holbæk indgik i 2009 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune, og forpligtigede sig til at reducere CO2-udledningen med 3 procent om året. Men faktisk har kommunen reduceret sin udledning med en del mere, nemlig 4,5 procent om året.

Foto: Holbæk Kommune

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding glæder sig også over aftalen.

”Jeg er utrolig glad for, at Holbæk Kommune nu forpligtiger sig til at fortsætte sin flotte indsats. Det er et stærkt signal i en tid, hvor der er stort behov for, at alle hæver ambitionerne, hvis vi skal nå målet om at begrænse klodens temperaturstigning,” siger Maria Reumert Gjerding.

Blev klimakommune i 2009
I 2009 indgik Holbæk Kommune en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Holbæk Kommune forpligtede sig dermed til at reducere sin CO2-udledning med 3 % om året. Seneste aftale udløb med udgangen af 2018. På de ni år, der er gået, har kommunen reduceret sit CO2-udslip med godt 13 % i alt. Den nye klimaaftale omfatter, ligesom den nuværende fra 2015 til 2018, kommunens egen virksomhed, hvilket blandt andet gælder for det samlede energiforbrug i kommunens bygninger, dens vejbelysning og almindelig transport.