Holbæk Kommune udledte i 2019 9.336 tons CO2. Et fald på 6,6 procent ift. udledningen året før. Det viser ’Grønt Regnskab for 2019, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Dermed fortsætter Holbæk Kommune sit grønne arbejde med at nedbringe udledningen af CO2, og regnskabet viser, at fokusområderne og investeringerne har den ønskede effekt. Det glæder John Harpøth, der er viceborgmester og formand for Udvalget for Klima og Miljø:

”Klimaet har et stærkt fokus i Holbæk Kommune, og derfor skal vi fortsætte indsatsen for at sænke vores CO2-aftryk. Årets resultat viser med tydelighed, at vi har fokus på de rigtige indsatsområder med en markant reduktion af CO2-udledningen de senere år,” fortæller John Harpøth.

Ambitiøs målsætning
Holbæk Kommune ønsker at være blandt de kommuner i landet, som har den laveste udledning af klimagasser. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i januar at lægge sig på linje med det nationale reduktionsmål: CO2-udledningen skal reduceres med 70 % frem mod 2030 ift. udledningen i 1990.

”Vi skal tage ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune. Foreløbigt har vi gennemført rigtig mange klimaskærmprojekter, såsom isolering af ydervægge, tage, vinduer og døre. I disse år fokuserer vi på konvertering af bl.a. varmekilder, lyskilder og begrænsning af fossile brændstoffer. Vigtigst af alt er dog at huske på, at den grønneste energi er den, som vi ikke bruger,” fortæller John Harpøth.

Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening
Holbæk Kommune underskrev i september 2019 en ny klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening med det mål at reducere den årlige udledning af drivhusgasser herunder CO2 med 3 procent frem til og med 2025.

Målet i 2025, med udgangspunkt i baselineåret 2018, er således, at Holbæk Kommune skal udlede 1.918 tons mindre CO2. I runde tal betyder det, at Holbæk Kommune som virksomhed skal gå fra 9.988 tons i 2018 ned til 8.070 tons i 2025.

”Det grønne regnskab viser for 2019 et fald i CO2-udledning fra 9.988 tons i 2018 til 9.336 tons i 2019, hvilket svarer til et fald på 6,6 procent. Dette er således 3,6 procent bedre end måltallet. At den årlige CO2-udledning er faldet yderligere, skyldes først og fremmest, at vindenergiens andel af forbruget i 2019 blev 47 procent, hvilket er en stigning siden 2018, hvor vindenergiens andel var 41 procent. Dertil kommer, at vi i Holbæk Kommune har konverteret en mindre del af kommunens varmekilder fra olie eller gas over til varmepumper eller hybridløsninger, hvor varmepumperne er den primære varmekilde,” fortæller John Harpøth.

Indsatser i de kommende år
Fremadrettet vil der stadig blive fokuseret på konvertering af varmeforsyning til mere bæredygtige løsninger og begrænsning af fossile brændstoffer. Olieforbrug har en stor CO2-udledning, og derfor konverteres de sidste kommunale bygninger, der stadig har oliefyr, til varmepumpeløsninger. Ligeledes arbejdes der på en større konvertering af gaskedler til løsninger, hvor der indgår varmepumper.

Arbejdet med implementering af LED-belysning er fortsat en del af kommunens indsatsområder for at reducere udledningen af CO2.

Der arbejdes ligeledes for at nedbringe udledningen forbundet med transport af kommunens medarbejdere i arbejdstiden. Der er projekter i gang, som gradvist skal udskifte fossildrevne biler i bilflåden med el-biler og el-cykler.

For at kunne følge udviklingen i Holbæk Kommunes CO2-udledning skal der årligt udarbejdes et CO2-regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår derfor ikke i opgørelsen.

Foto: ABW