Holbæk Kommune (som selvstændig virksomhed) udledte 14 procent mindre CO2 i 2020 end året før. Det skyldes både en række investeringer og indsatser på det grønne område, og at coronanedlukningen har haft indflydelse på dagligdagen i kommunen.

Holbæk Kommune fortsætter sit grønne arbejde med at nedbringe udledningen af CO2, og regnskabet viser, at fokusområderne og investeringerne har den ønskede effekt. Det glæder John Harpøth, der er viceborgmester og formand for Udvalget for Klima og Miljø:

Klimaet har et stærkt fokus i Holbæk Kommune, og derfor arbejder med løsninger, der sænker vores CO2-aftryk. Årets resultat for 2020 viser, at vi de senere år har fokus på de rigtige indsatsområder, der har resulteret i en reduktion af CO2-udledningen, fortæller John Harpøth, som dog tilføjer, at regnskabet for 2020 er forbundet med en vis usikkerhed:
2020 har på mange måder været et anderledes år på grund af COVID-19 pandemien. Mange af de kommunale bygninger har været lukket delvist ned, og vi har haft færre biler på vejene. Det er selvfølgelig en medårsag til, at CO2-udledningen har været særlig lav i 2020.

Holbæk Kommune vil være blandt de kommuner i landet, som har den laveste udledning af klimagasser. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at lægge sig på linje med det nationale reduktionsmål: CO2-udledningen skal reduceres med 70 % frem mod 2030 ift. udledningen i 1990.

Foto: ABW