Holbæk Kommune vokser fortsat, og der har aldrig været så mange borgere som nu. I starten af november rundede kommunen 74.000.

Dermed fortsætter Holbæk Kommune befolkningstilvæksten, som over de sidste 10 år i gennemsnit er vokset med 500 nye borgere årligt. Det er noget, der vækker glæde hos borgmester Lars Qvist.

”Det er fantastisk, at borgere fortsat vælger Holbæk Kommune til. En tilvækst vi har oplevet de seneste 10 år, hvilket i min optik betyder, at vi gør noget rigtig, og at vi har noget at byde på, hvad enten man er til byliv eller landidyl. Den positive udvikling giver liv til vores lokalområder, skolerne får børn at undervise, foreningerne kan hverve medlemmer, og der er kunder til det lokale handelsliv,” fortæller Lars Qvist.

Borgmesteren tilføjer, at der i det netop vedtagne budget er taget højde for den tilvækst, som Holbæk Kommune oplever.

”I budgettet er der på anlægssiden prioriteret borgernær velfærdsbyggeri. Det får vi brug for. På børneområdet gælder det byggeri af en ny skole, stor renovering af Bjergmarkskolen i Holbæk, renovering af tre børnehuse, byggeri af to nye børnehuse, og så er vi i gang med planlægning af endnu et børnehus. Derudover gælder det ældreområdet, hvor vi lige nu bygger et plejecenter og allerede kigger ind i at bygge et plejecenter yderligere.”

Det stigende antal tilflyttere har også betydet øget behov for boligudvikling. Arbejdet med at binde nye og eksisterende boligtyper sammen i velfungerende lokalområder og i en attraktiv hovedby tog man politisk hul på for år tilbage for at sikre rammerne for et varieret boligudbud. Her har der været fokus på, at forskelligheden i lokalområderne er en styrke, som giver mulighed for specifikke lokale løsninger, som hver især bidrager til et bredt boligtilbud i kommunen.

Fokus på erhvervsområdet
Erhvervsområdet er også et af de steder, som politikerne er i fuld gang med at kigge nærmere på.

”Med flere borgere i kommunen har vi sat gang i arbejdet med, at vi får skabt rammerne til flere virksomheder og arbejdspladser. Dermed kan vi undgå, at arbejdskraften drager ud af kommunen, men bliver indenfor kommunegrænsen til gavn for de lokale virksomheder. Derfor kigger vi på en revision af vores erhvervspolitik, og de politiske udvalg skal inddrages, fordi der kan være forhold, der er vigtige for at forbedre erhvervsvenligheden i kommunen,” fortæller Lars Qvist.

Befolkningstal 1. januar

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 (nov)
Holbæk Kommune 69.035 69.972 70.950 70.983 71.297 71.541 71.931 72.810 73.440 74.072

Kilde: Danmarks Statistik

Foto: ABW