Kommunalbestyrelsen har godkendt en ny strategi for brugen af velfærdsteknologi. Det skal sikre mere medbestemmelse og trivsel for ældre og handicappede samt et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Holbæk Kommune har siden 2013 arbejdet strategisk med velfærdsteknologi i kommunen. Men der er stadig behov for et fokus på velfærdsteknologi – særligt på handicap- og ældreområdet. Derfor har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny strategi på området.

”Vi får flere ældre, der får brug for hjælp og støtte. Det skal vi sikre, kan ske med den størst mulige livskvalitet og trivsel. Her ser vi fortsat store muligheder i forskellige former for velfærdsteknologi”, siger John Harpøth, der er formand for Udvalget for Ældre og Sundhed.

Velfærdsteknologien bruges mange steder i Holbæk Kommune. Det kan være toiletter, hvor hygiejnen er automatiseret, det kan være rehabilitering i hjemmet via videosamtaler eller det kan være på handicapområdet, hvor der hele tiden udvikles nye løsninger, der gør det nemmere at leve en hverdag med et handicap.

”Der sker hele tiden store landvindinger, der kan sikre borgerne en hverdag med så stor frihed som muligt. Her er det vigtigt, at vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov, så vi sammen med borgeren finder de bedste løsninger. Men netop den hurtige udvikling kræver også, at vi som kommune hele tiden følger med, så vi kan udnytte mulighederne. Det skal strategien hjælpe os med”, siger Bente Juul Röttig, der er formand for Socialudvalget i Holbæk Kommune.

Den nye strategi har været i høring hos de relevante udvalg på ældre- og handicapområdet. Rådene har spillet aktivt ind, og det peger fremad.

”Jeg er glad for, at rådene på både ældre- og handicapområdet har taget godt imod den nye strategi. Vi har i høj grad lyttet til input, og det vil vi fortsætte med. Derfor er det også en del af strategien, at vi løbende skal have dialog om brugen af velfærdsteknologien med parterne på området”, siger Bente Juul Röttig.

Kommunerne har svært ved at rekruttere personale nok på særligt ældreområdet og samtidig kommer der flere ældre. Også her vil et styrket fokus på velfærdsteknologi være en del af løsningen.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi allerede i dag har svært ved at rekruttere nok personale, og derfor har vores medarbejdere også meget travlt. Så vi skal både sikre en bedre rekruttering, men en del af den ambition handler også om at benytte teknologiske løsninger, som kan gøre arbejdsmiljøet og hverdagen bedre for vores medarbejdere”, siger John Harpøth.

Strategi for Velfærdsteknologi 2021-2025 understøtter Ældrepolitikken, Værdighedspolitikken og Politik for børn, unge og voksne med særlige behov.

Den nye strategi kan læse her: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/pdf/bilag/bea93c05-e927-4884-b7a6-1df88e4bc8af/?redirectDirectlyToPdf=false