Hvis den grønne omstilling i virksomhederne skal sikres, er det nødvendigt, at de har adgang til den arbejdskraft, de har brug for. I en tid med historisk høj beskæftigelse kæmper mange små og mellemstore virksomheder med at skaffe de medarbejdere, de skal bruge. Derfor støtter EU Socialfondsmidler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu Holbæk Kommune med 22,1 millioner kroner til et projekt, der skal hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind i de virksomheder, der mangler hænder til den grønne omstilling.

– Vi er meget taknemmelige for den her ekstraordinære mulighed for at understøtte både vores virksomheder og borgere. Det er ingen hemmelighed, at vi i Holbæk Kommune har mange gode virksomheder, som gerne vil den grønne omstilling, men som ganske enkelt mangler hænder for at kunne fortsætte den gode udvikling. Samtidigt har vi en gruppe borgere, der med den rette hjælp kan træde til og gøre forskellen. De her midler giver os mulighed for at gøre en ekstra indsats begge målgrupper, så vi glæder os til at komme i gang, siger Søren Stavnskær, formand for udvalget for beskæftigelse, uddannelse og erhverv.

Projektet i Holbæk Kommune hedder ”Mod Job og Uddannelse” og har et todelt fokus. På den ene side skal borgere på kanten af arbejdsmarkedet understøttes i deres proces for at kunne indgå på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse. På den anden side skal virksomhederne modnes til at modtage og rumme borgeren. Projektet har fokus på borgere, der er interesserede i at kunne inkluderes på arbejdsmarkedet eller på et uddannelsessted, og projektet er også rettet mod borgere fra Kalundborg Kommune.

Holbæk Kommune er i øjeblikket ved at sammensætte projektgruppen, og målet er, at 175 borgere fra Holbæk og Kalundborg deltager i projektet hen over en 3-årig periode. Projektet forventes startet den 1. marts 2023.

Foto: ABW