Holbæk Kommune er blandt de 46 kommuner, der har sat sig et klart klimamål: Inden 2050 vil de alle være netto nul-udledende af drivhusgasser. Vejen derhen hedder en topambitiøs, lokal klimahandlingsplan, som skal udvikles med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner. Holbæk Kommune har allerede besluttet at reducere udledningen i den samlede geografi med 70 % i 2030 målt i forhold til 1990. Så at deltage i DK2020 er ifølge borgmester i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen, et klart udtryk for vilje og ønske om at tage det lokale klimalederskab på sig.

”Jeg er virkelig glad for, at vi er kommet med i DK2020-samarbejdet. Det giver os et solidt grundlag for at blive konkrete på, hvad der skal til for, at vi kan leve op til den internationale målsætning i Paris-aftalen om at være CO2-neutrale i 2050. Vi har allerede lagt skinnerne til 70 % i 2030, blandt andet ved hjælp af grønnere energiforsyning og transportvaner. Som en del af DK2020-samarbejdet kan vi komme hele vejen i mål med den grønne omstilling af Holbæk Kommune,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

DK2020 er et vigtigt klimapartnerskab mellem kommuner og regioner, der skal sætte yderligere fart på den grønne omstilling i hele Danmark og reducere vores klimaaftryk. Samarbejdet skal bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, med fokus på alle sektorer inden for kommunernes geografiske område, der definerer, hvordan den enkelte kommune opnår CO2-neutralitet senest i 2050, inkl. ambitiøse CO2-reduktionsdelmål for fx 2030.

Læs mere her

Foto: ABW