Beskæftigelsesministeriets netop offentliggjorte benchmark viser, at antallet af personer på offentlig forsørgelse i Holbæk Kommune er lavere end forventet.

Det går fortsat godt med at hjælpe borgere i job i Holbæk Kommune. Så godt, at kommunen indtager 8. pladsen på Beskæftigelsesministeriets liste over kommunernes beskæftigelsesindsats det seneste år.

Hvert halve år udgiver ministeriet en liste, hvor de rangerer kommunerne ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse sammenholdt med det antal, som man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens socioøkonomiske sammensætning og rammevilkår.

Der er tre områder, som tæller med i den offentlige forsørgelse: Borgere på dagpenge, borgere på sygedagpenge og borgere på kontanthjælp. Den seneste opgørelse viser, at Holbæk i alt har 170 færre på offentlig forsørgelse end forventet.

Placeringen skaber naturligvis tilfredshed hos Karina Helmer, der er formand for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i Holbæk Kommune:

”Jeg er glad for den flotte placering, og at vi fastholder at ligge i top ti. For mig er det et udtryk for, at vores fokus og indsatser bærer frugt. Vi arbejder med en tidlig og systematisk indsats i vores beskæftigelsesindsats i bestræbelserne på at hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Vi har fokus på at være i tæt dialog med virksomhederne omkring deres behov for arbejdskraft, som vi matcher med kompetencerne hos de ledige borgere. At vi klarer os så godt på listen skyldes blandt andet, at vi lykkes med at få borgerne i nyt job eller tilbage på arbejdsmarkedet efter sygdom. Det er meget positivt både for den enkelte borger, som kommer i job, for virksomhederne og for kommunen,” fortæller Karina Helmer.

Samtidig også lave driftsomkostninger

Kigger man samtidig på driftsomkostningerne, så ligger Holbæk Kommune i den tredjedel af landets kommuner, der bruger færrest penge på beskæftigelsesområdet. Det viser en kortlægning, som HBS Economics og BDO har lavet af tids- og ressourceforbruget i landets jobcentre.

”Kortlægningen viser, at vores driftsudgifter til at løse opgaven er forholdsvis lave. Vi ligger i den tredjedel, der har færrest udgifter på beskæftigelsesområdet. Sammenholdt med vores placering som nummer 8 på listen, er det derfor en klar indikation på, at medarbejderne på området gør en fantastisk indsats, og vi som kommune lykkes rigtig godt,” fortæller Karina Helmer.

Link til benchmarkundersøgelse/statistik:

https://jobindsats.dk/databank/temaer/jobcenterindblik/resultatmal/forventet-og-faktisk-antal-og-andel-fuldtidspersoner-pa-offentlig-forsorgelse/