Fredag den 29. oktober har Zealands rektor Ulla Skaarup og Holbæks Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen underskrevet samarbejdsaftale på HUSC – Holbæk Uddannelses- og Studiecenter.

Holbæk Kommune og Zealand har i flere år haft et tæt og godt samarbejde, som bl.a. har resulteret i opstart af finansøkonomuddannelsen som uddannelsesstation, efter- og videreuddannelses-aktiviteter, fælles deltagelse i eksternt finansierede projekter samt dialog med de statslige institutioner, der er flyttet til Holbæk. Samarbejdsaftalen indgås på dette grundlag, idet kommunen og erhvervsakademiet ønsker at konsolidere og udbygge samarbejdet og styrke den strategiske dialog.

Den nye samarbejdsaftale glæder derfor Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, da det er med til at understøtte udviklingen af Holbæk som uddannelsesby:

”Vi har gennem de seneste år fået skabt et rigtig solidt fundament for Holbæk som uddannelsesby. For det er nødvendigt, at der også er gode uddannelsesmuligheder uden for de store uddannelsesbyer. Lokale uddannelser er nemlig med til at skabe liv. De er med til at fastholde de unge i vores kommune, og som et resultat af dette er det med til at skabe udvikling og vækst i hele kommunen. Et styrket samarbejde med Zealand understøtter dermed vores arbejde med at udvikle Holbæk som en attraktiv uddannelsesby,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, der tilføjer, at det har stor betydning, at det nære studiemiljø med gode faciliteter, som HUSC rummer, er med til at fastholde de unge i uddannelse.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi har siden 2009 etableret sig som et naturligt uddannelsesvalg for uddannelsessøgende og som videns- og uddannelsespartner for erhvervslivet i Region Sjælland. Rektor Ulla Skaarup er glad for det formaliserede samarbejde, der bliver en gevinst for alle parter.
”Vi ser samarbejdet med Holbæk Kommune som et led i Zealands ønske om at styrke en regional uddannelsesdækning. De projekter og aktiviteter, vi samarbejder om, vil række ud i hele det nordvestsjællandske område,” fortæller Ulla Skaarup.

Samarbejdsaftalens indhold

Samarbejdet med Holbæk Kommune ses som et led i Zealands ønske om at styrke en regional uddannelsesdækning og som indsatser, der rækker ud i hele det nordvestsjællandske område.

Akademiet uddanner reflekterende og professionelle praktikere, der med afsæt i et teoretisk fundament og en solid praksisforståelse kan håndtere faglige og professionelle udfordringer, træffe aktive valg og løse opgaver i virksomhederne på et globalt marked. Zealand samarbejder lokalt, nationalt og internationalt med virksomheder og andre uddannelses- og vidensinstitutioner om at fremme de bedste uddannelsesmuligheder.

Holbæk Kommune og Zealand vil samarbejde omkring projekter og aktiviteter på følgende områder:

• Forankring af finansøkonomuddannelsen
• Afsøge potentialet for yderligere uddannelsesmuligheder
• Samarbejde omkring efter-/videreuddannelse og kompetenceløft af hele arbejdsstyrken
• Eksperimenter med fleksible formater/nytænkning på baggrund af videndeling og erfaringer
• Samarbejde om lokalefællesskabet i HUSC – Holbæk Uddannelses- og Studiecenter
• Styrke koblingen mellem uddannelser, studerende og arbejdspladser

Foto: indsendt af Holbæk Kommune