Fra onsdag d. 3. februar vil medarbejdere i Holbæk Kommune bistå Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporing.

”Hej, jeg hedder Camilla Hansen, og jeg ringer fra Holbæk Kommune. Vi er i gang med at opsøge de borgere, der er blevet testet for COVID-19. Vi har fået oplyst, at du har fået taget en COVID-19 test. Er det rigtigt? Og kender du svaret på den?” Sådan vil samtalen blive indledt, hvis du fra onsdag modtager et smittesporingsopkald fra Holbæk Kommune.

Et effektivt våben mod COVID-19 er nemlig at bryde smittekæderne. Derfor har Holbæk Kommune indgået en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at bistå med smitteopsporingen. Helt konkret betyder det, at kommunen træder til, hvis styrelsen ikke kan få kontakt til en borger, der er testet positiv med COVID-19.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen ser positivt på, at kommunens medarbejdere kan bidrage til opsporingsarbejdet:
”Vi har gennem længere tid haft et højt smittetal her i Holbæk Kommune, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bringe det ned. Det er afgørende, at vi får brudt flere smittekæder. Derfor har vi sagt ja til opgaven med at understøtte sundhedsmyndighederne i arbejdet med smitteopsporingen,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Formålet er at sikre, at alle smittede har mulighed for at gå i isolation, og at alle deres nære kontakter får besked. Derudover vil medarbejderne også kontakte borgere senere i sygdomsforløbet, som Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan komme i kontakt med, for at følge op på, hvordan selvisolationen går og på, om alle nære kontakter er blevet informeret af den smittede.

Få en kommunal medarbejder i røret eller et besøg

Aftalen betyder, at Holbæk Kommune deltager i den strukturerede smitteopsporing blandt smittede borgere. Hvis sundhedsmyndighederne ikke kan komme i kontakt med en smittet borger, vil kommunen forsøge at etablere kontakt, enten via telefon eller ved at møde op på borgerens bopæl. Opsporingen skal sikre, at den smittede går i isolation, og at nære kontakter får besked, så de kan gå i isolation og blive testet. Hvis smittede borgere eller nære kontakter ikke har mulighed for at gå i isolation på deres bopæl, kan kommunen hjælpe med et isolationsophold.

”Arbejdet kommer til at foregå hver dag ugen rundt. Styrelsen for Patientsikkerhed vil dagligt videregive oplysninger til os om personer med COVID-19 med bopæl i Holbæk Kommune. Det er disse personer, som vi skal forsøge at kontakte og rådgive. Vi ved fra styrelsen, at mange fortsat er i tvivl om selvisolation, og hvem der er nære kontakter, og derfor er den direkte kontakt til de smittede helt oplagt. Jeg håber, at alle vil tage godt imod vores henvendelse, så vi sammen kan få nedbragt smittetallene og brudt smittekæderne,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Fakta

• Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvar for smitteopsporingen.
• Kommunen bidrager til opsøgende rådgivning og vejledning i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer til smittede borgere, hvor det ikke er muligt for Styrelsen for Patientsikkerhed at identificere telefonnummer på eller i øvrigt opnå telefonisk kontakt med den pågældende inden for 24 timer.
• Der er to typer samtaler med den smittede, hvor det kan være relevant med bistand:
o Den første samtale med den smittede med vejledning om isolation og identifikation af nære kontakter.
o Opfølgende isolationsopkald.
• Kommunen melder dagligt tilbage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Foto: ABW