Holbæk Kommune har fået sin første Talentkoordinator, og det bliver Henrik Mosbæk. Han har takket ja til stillingen, hvor han starter 1. august 2019.

Henrik Mosbæk. Foto: Holbæk Kommune.

Henrik Mosbæk har siden 2018 været koordinator på Holbæk Drama College, og tidligere har han blandt andet været ansat i Folkehøjskolernes Forening og i Undervisningsministeriet. I et skarpt felt er Henrik nu blevet udvalgt til at være Talentkoordinator.

”Der var et stort og et meget skarpt felt af kvalificerede ansøgninger. Henrik skulle gennem 2 ansøgningsrunder og fremstod som både analytisk skarp og visionær, hvilket var et par af grundene til, at et samlet ansættelsesudvalg til sidst pegede på ham”, fortæller leder af Holbæk Kulturskole, Christian Frank.

Ansættelsesudvalget bestod af Kristoffer Møller Hansen, Leder af Holbæk Teater og repræsentant for Talentrådet, Brian Ahlquist, Kulturchef i Holbæk Kommune, Christian Frank, Leder af Holbæk Kulturskole, samt 2 elevrepræsentanter fra henholdsvis Holbæk Drama College, Marie-Louise Schelde, og fra Billedkunstnerisk Grundkursus, Asta Porsmose.

Kunstnerisk talentudvikling
Holbæk Kommune er én af landets seks talentkommuner. Med denne titel følger en million kroner i tilskud til kommunens projekt Talent Holbæk. I sin ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen har Talent Holbæk lagt vægt på en vision om at udvikle et østdansk center for kunstnerisk talentudvikling. Udviklingen skal ske på tværs af billedkunst, scenekunst og musik.

Det er en vision, som nu får optimale betingelser. Som Talentkoordinator kommer Henrik nemlig til at arbejde med den kunstneriske talentudvikling.

”Det glæder mig, at vi nu har fået udpeget den fremtidige koordinator, således at vi efter sommerferien for alvor kan få sat skub på de visioner, vi skal i gang med at indfri på tværs af grundkursus-miljøerne”, fortæller Lars Petersson, Formand for Talentrådet.

Talenter stimuleres og udfoldes
Holbæk Kommune har fokuseret på talentudvikling siden 2012, hvor man nedsatte et talentråd. Her sidder repræsentanter fra både erhvervsliv, skoler og kulturinstitutioner. I foråret 2018 godkendte Holbæk Kommune en talentstrategi, som skulle skabe flere og mere produktive talentmiljøer. Det sker ved at stimulere og udfolde talenter bedst muligt – og ved at øge fælles koordination og udvikling på tværs at miljøerne.

Ole Hansen, Formand for udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, glæder sig også over at der er fundet en koordinator for det kommende arbejde.

”For mig bliver det spændende at følge realiseringen af de visioner, som talentråd og kommune sammen at opsat, og som i de nærmere år skal foldes ud til glæde for de unge og vores lokale kulturmiljøer i kommunen”, fortæller han.