I landets seks største kommuner skal alle nye bybusser fra næste år køre på el eller brint. Det har kommunerne forpligtet sig til efter at have indgået såkaldte klimasamarbejdsaftaler med transportminister Benny Engelbrecht (S). Han håber samtidig, at flere af landets kommuner vil følge efter og tiltræde aftalen.

Det vil man i Holbæk Kommune, skriver de i en pressemeddelelse. Dermed kan kommunen fortsætte med at øge sin grønne indsats til gavn for klimaet og naturen.

”Klimaet har et stærkt fokus i Holbæk Kommune, og vi skal fortsætte indsatsen for en grøn og bæredygtig kommune. Derfor tager vi i Holbæk Kommune transportministeren på ordet og melder os klar til et klimapartnerskab på samme måde, som landets seks største kommuner har gjort. Beslutningen om udskiftning af busserne i vores kommune er faktisk allerede truffet, og i samarbejde med de øvrige klimaambitiøse kommuner og Transportministeriet kan vi dele erfaringer og hjælpes ad med at reducere CO2-udledningen forårsaget af busserne i den kollektive transport,” fortæller borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

I Holbæk Kommune traf Kommunalbestyrelsen allerede for snart et år siden i forbindelse med budgetaftalen for 2020 beslutning om grønne busser.

Det er således planen, at i takt med, at busruter udbydes på ny, skal de betjenes af fossilfri eller nulemissionsbusser. Og i Holbæk Kommune gælder det alle busser – ikke kun i byerne. Samtidig gælder beslutningen også flextur, plustur og øvrige relaterede kollektive transportmidler.

Kommunalbestyrelsen har også lagt sig fast på, at kommunens egne biler over de næste år skal overgå til at være eldrevne. Som en del af den strategiske energiplan, der forventes vedtaget til august i år, lægger kommunen sig fast på at udarbejde en egentlig mobilitetsstrategi, der kommer til at have primært fokus på CO2-reduktion. Holbæk Kommune har nemlig lagt sig fast på et reduktionsmål på 70 % i 2030, ift. til udledningen i 1990, og lægger sig dermed på linje med det nationale reduktionsmål.

Foto: ABW