Holbæk Kommune er nummer fem på Sjælland og den syttende-bedste i landet, når der handler om erhvervsvenlighed. Det viser DI’s årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Læs hele undersøgelsen her.

”De seneste år har vi fjernet dækningsafgiften, vi har afskaffet byggesagsgebyret, vi har forkortet behandlingstiden på byggesager drastisk, og vi har søgt dialogen med erhvervslivet i så mange sammenhænge som muligt. Den vedvarende indsats er en stor del af forklaringen på, at vi generelt placerer os godt i målinger af den her type,” siger Søren Kjærsgaard, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Holbæk kom sidste år ind på en trettende-plads i samme undersøgelse, og er altså er gået fire pladser tilbage. Det giver dog ikke anledning til grundlæggende ændringer i indsatsen.

”Siden 2010 har vi arbejdet målrettet med at skabe nogle gode og åbne relationer med virksomhederne. Jeg håber og tror, at de oplever en åbenhed ikke bare til at lytte, men også til at handle på deres behov. Den strategi fortsætter vi, fordi vi kan se, at den virker,” siger Søren Kjærsgaard.

Nogle af undersøgelsens resultater giver dog anledning til overvejelser. Blandt er der et tydeligt fald i virksomhedernes vurdering af, i hvor høj grad kommunen benytter private leverandører.

”Vi er en af de kommuner i landet, der konkurrenceudsætter allermest, og senest har vi godkendt en ny udbudsstrategi. Så når virksomhederne giver os et dårligere resultat her end sidste år, er det jo oplagt at benytte os af den gode kontakt, vi har opbygget, og i højere grad gøre opmærksom på vores tiltag”, siger Søren Kjærsgaard.
Til gengæld kan borgmesteren ikke lade være med at glæde sig over kommunens image er blevet forbedret – fra en otteogtyvende-plads til en niende-plads.

”Vores image blandt virksomhederne er rigtig vigtigt. Erhvervsfolk snakker sammen, og hvis de lokale virksomheder giver udtryk for, at vi ikke er helt tossede, så kan det i sidste ende være med til at trække flere virksomheder til,” siger Søren Kjærsgaard.