Generalforsamlingen skal blandt andet behandle baneudvidelses projektet Golf i Dragerup Skov.

Holbæk Golfklub tirsdag den 24. november kl. 19.00, generalforsamling. Kuben, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk.

 • Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2.a Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder underudvalgenes beretninger. (Fremlagt i klubhuset).
  2.b. Baneudvidelses projekt Golf i Dragerup Skov – orientering om den banemæssige og den økonomiske side af projektet.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget for regnskabsåret 2015/2016, herunder vedtagelse af kontingent, indskud m.m. (Fremlagt i klubhuset).
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen: Der er ikke nogen forslag.
  6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne: Der er ikke nogen forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i h.t. vedtægterne
  8. Valg af ekstern revisor:
  9. Eventuelt.

Dagsorden, revideret regnskab 2014/15, budget 2015/16 samt indkomne forslag til behandling er på hjemmesiden.

Holbæk Golfklub byder på øl og vand under generalforsamlingen.

Bestyrelsen