Logbogen skal sikre, at viden om børn med særlige behov ikke går tabt, for eksempel i overgangen mellem kommunens skoler og daginstitutioner.

Skiftende lærere i folkeskolen, ny ungdomsuddannelse eller forsvundne notater fra pædagogens kinabog. Den manuelle logføring i kommunen har betydet, at man er sårbar over for, at eksempelvis en lærer skifter job eller bliver pensioneret og i sidste ende kan være skyld i, at vigtige oplysninger om udsatte børn går tabt mellem forskellige myndigheder (artiklen fortsætter under billedet).

img_3035

I et af de fire områder, Skovvejen skole og dagtilbud, i Holbæk Kommune indfører de derfor en såkaldt digital stafetlog, KMD Stafetlog. Den skal være med til at sikre, at vigtige oplysninger om børn med særlige behov bliver givet videre til de rette personer eller myndigheder. Stafetloggen hjælper med at gøre kontakten mellem myndigheder lettere i arbejdet med udsatte børn. Stafetloggen fungerer som en online logbog, hvor eksempelvis lærere, psykologer, forældre kan logge ind på det konkrete barns side og følge aftaler og handleplaner omkring barnet.

Til at starte med indføres stafetloggen på skoler og daginstitutioner i Holbæk område Skovvejen.

– Når det kommer til børn med særlige behov, er udfordringen særligt, at det kan være svært at finde ud af, hvem der har bolden. Det er den klare oplevelse både hos sagsbehandlerne og lederne i daginstitutionerne og skolerne. Samtidigt fungerer kommunikationen med borgerne heller ikke optimalt, og de involverede forældre ved ikke, hvad der foregår omkring barnet, siger Bo Pedersen, Område – og skoleleder i Holbæk Kommune.

KMD Stafetlog følger et forløb fra start til slut; fra den indledende opmærksomhed om at barnet er begyndt at stamme eller ikke få madpakke med i skole, til et egentligt sagsforløb, hvor der typisk er involveret en række faglige kompetencer på tværs af kommunen. Også myndigheder uden for kommunen har mulighed for at være med i loggen – eksempelvis i psykiatrien eller hos lægen. Det giver en lettere arbejdsgang.

Stafetloggen skal give flere ressourcer til børnene
I Holbæk Kommune er formålet særligt at fokusere på den tidlige, forebyggende indsats, som på den længere bane vil betyde færre anbringelser og deciderede sager.
– Helt grundlæggende ønsker vi at give børnene og familierne den bedst mulige start i skolen og få etableret hjælp til dem, der har svært ved det så tidligt som muligt. Jeg er overbevist om, at den større åbenhed i stafetloggen mellem kommunen og forældrene vil skabe større tillid mellem partnerne og dermed et endnu bedre samarbejde. For mig handler det også om, at de forældre der er med, er trygge ved papirerne og referaterne og de ting, vi aftaler. Og så kan vi med det nye system få de penge, vi har afsat til børnene til at række længere og dermed tilgå flere børn, siger Bo Pedersen.

I KMD ser man frem til samarbejdet med Holbæk Kommune:
– Digitalisering kan være med til at sikre dokumentation og videndeling og understøtte kommunernes indsats over for udsatte børn. I stafetloggen er det muligt for alle involverede parter at samle, koordinere og dokumentere hele forløbet til gavn for barnet. Vi ser frem til samarbejdet med Holbæk Kommune, siger KMD-direktør Jens Arne Madsen.
Holbæk Kommune indfører den digitale stafetlog i området Skovvejens skole og dagtilbud i oktober. Planerne er at udbrede stafetloggen til resten af kommunen.

Fakta om KMD Stafetlog
KMD Stafetlog er en digital logbog, som strukturerer og dokumen­terer indsatsen i forhold til børn, der kræver en ekstra opmærksomhed eller indsats – helt fra sundhedsplejerskens første møde med barnet og op i de ældste klassetrin. KMD Stafetlog hjælper også med et overblik over, hvem det er der arbejder sammen om barnet. Den digitale stafetlog følger et forløb fra start til slut. Fra en indledende observation til et egentligt sagsforløb, hvor der typisk er involveret en række faglige kompetencer på tværs af kommunen. Også myndigheder uden for kommunen har mulighed for at være med i loggen – eksempelvis psykiatrien. Forældre til børnene er deltager aktivt i stafetloggen, og forældresamtykket gør, at informationerne kan flyde på tværs med den rette sikkerhed.

Om KMD A/S
KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark.