LAG Midt-Nordvestsjælland indbyder til orienteringsmøde den 23. maj kl. 19.00-20-30 i foreningens sekretariat i Jyderup. Her kan du blive klogere på, hvad LAG er, hvilke projekter der kan modtage støtte, og hvordan du ansøger om at få andel i LAG-midler, der har næste ansøgningsfrist 20. august 2019.

Har du en idé til et projekt, der kan være med til at skabe liv og vækst i vores område?
LAG Midt-Nordvestsjælland er sat i verden for at skabe udvikling i landdistrikterne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommune. Det gør de bl.a. ved to gange om året at dele ud af midler fra EU samt ved at hjælpe med at danne netværk imellem områdets ildsjæle.

Er du ny i forhold til LAG-ordningen, har du nu alletiders chance for at blive klogere på, hvad det går ud på, og hvordan dit projekt måske kan komme i betragtning til støtte.

Deltag i orienteringsmøde 23. maj og bliv klogere på, hvordan ordningen fungerer
LAG Midt-Nordvestsjælland afholder nemlig et orienteringsmøde, hvor du på 90 minutter får en basal forståelse af, hvordan ordningen fungerer, hvilke typer projekter, der kan komme i betragtning til støtte, og hvordan du helt konkret sender en ansøgning afsted. Fristen for næste ansøgningsrunde er 20. august 2019. Erfaringsmæssigt er det dog en god idé at komme i gang i god tid, da det kræver en del forberedelse at sende en ansøgning afsted.

Skriveværksteder i juni med vejledning i at skrive din konkrete ansøgning
Orienteringsmødet følges op af to såkaldte ‘skriveværksteder’ tirsdag den 11. juni og torsdag den 27. juni – begge gange kl. 19.00-21.00 i Jyderup. Her kan du få vejledning og svar på konkrete spørgsmål.

Tid og sted for orienteringsmødet
• Torsdag den 23. maj kl. 19.00-20.30
• LAG Midt-Nordvestsjælland-sekretariatet, Skarridsøgade 40, 1. sal, 4450 Jyderup.

Tilmelding
Af hensyn til det praktiske vil vi være glade for en interessetilkendegivelse senest tirsdag den 21. maj. Send en mail til en af deres koordinatorer.
• Koordinator Michella Schack, ms@lag-midtnordvestsjaelland.dk / 42 47 00 58
• Koordinator Stig Andersen, sa@lag-midtnordvestsjaelland.dk / 30 45 93 91

Foto: ABW