Holbæk Kommune har i samarbejde med en lokal trafikgruppe fra området valgt, at der skal foretages trafiksikkerhedsforbedrende foranstaltninger på Højen i Holbæk.

I en forsøgsperiode vil vejene omkring Højen derfor blive lukket for gennemkørende trafik. Fra 1. februar og foreløbigt 3 måneder frem vil der blive ændret i de trafikale forhold i området for at tilgodese cyklister, der benytter vejen, og det vil derfor kun have indflydelse på motoriseret kørsel.

For at mindske gennemkørende trafik på Højen afspærres de nærliggende veje Diget, Hegnet, Godthaabsvej og Vænget.

Hvad bliver ændret?

Vejene vil blive afspærret som følger:

Diget vil blive spærret ved Bakken.
Hegnet vil blive spærret ved Højen.
Godthaabsvej på den nordlige side af Højen vil blive spærret ved Højen.
Vænget vil blive spærret ved Højen.
Derudover vil der være parkeringsforbud på Højen.

Forsøges skal efterfølgende evalueres, om der eventuelt kan blive tale om en permanent løsning.

Det skal pointeres, at det er Holbæk Kommune, der har valgt at udføre forsøgsordningen, samt placeringerne af, hvor vejene lukkes af.

Læs mere her

Foto: ABW