Hjerneskadeforeningen Vestsjælland, der dækker kommunerne Sorø, Holbæk, Slagelse, Kalundborg og Odsherred, afholder torsdag 24. juni på Hotel Comwell Korsør konference om prioriteringer i handicappolitikken, særligt i relation til personer ramt af senhjerneskader og deres pårørende. Konferencen finder sted i tidsrummet 09.30-16.00 og har som målgruppe alle, der interesserer sig for handicapområdet i relation til senhjerneskade-området (borgere, fagpersoner og politikere fra de nævnte kommuner samt Region Sjælland).

Konferencen byder på en spændende dag med foredrag, paneldebat og personlige beretninger.

Den handicappolitiske paneldebat vil have fokus på både kommunernes og Region Sjællands roller og opgavefordelingen på det specialiserede handicapområde, særligt senhjerneskade-området.

Borgerinitiativet #enmillionstemmer fremsendte borgerforslaget ”Handicapområdet væk fra kommunerne” til behandling i Folketinget. Den efterfølgende debat har skabt opmærksomhed omkring kommunernes meget forskellige tilbud i forbindelse den nødvendige rehabilitering og genoptræning.

Borgere, som er ramt af en senhjerneskade efter en blodprop, en hjerneblødning, et hovedtraume eller sygdom har ofte behov for rehabilitering på et specialiseret niveau. Kommunernes tilbud til hjerneskadede borgere opleves som værende af meget forskellig kvalitet, hvilket er årsagen til, at vi taler om ”postnummerlotteriet” – da de tilbud, der gives, er helt afhængige af, hvor borgerne bor. Derfor er der fremsat forslag om, at kompetencerne indenfor de specialiserede handicapområder, som for eksempel hjerneskadeområdet, samles f.eks. i regionale centre. Hvordan mennesker med en hjerneskade kommer til at leve resten af deres liv afgøres helt af kvaliteten af behandlingen lige fra akutfasen (indlæggelsen på et hospital) til den livslange træning i hjemkommunen.

Debatpanelet vil derfor drøfte forholdene i dag og visioner for, hvordan overgangene i systemet, rehabiliteringen, genoptræningen og de forskelligartede kommunale tilbud kan udvikles.
”Det svære specialiserede område hører ikke til i det nære sundhedsvæsen i kommunerne, hvor det har udviklet sig til et postnummerlotteri”, siger direktør Morten Lorenzen, Hjerneskadeforeningen. “Det, der er svært, skal klares af en lærd”.

Udover direktør Morten Lorenzen, vil debatpanelet bestå af følgende deltagere:
• Trine Birk Andersen (A), formand for Region Sjællands Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen
• Lars Schmidt (DF), 1. viceborgmester og formand for Social og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune
• Influenser Margit Jonsson, #en millionstemmer (en af de fire hovedpersoner bag borgerinitiativet)

Under konferencen vil der tillige være indlæg af bl.a. tidligere speciallæge i Psykiatrien i Region Sjælland, Torben Cordtz, der udover at være fagperson, også er medlem af Hjerneskadeforeningen Vestsjælland og selv har en ægtefælle ramt af en erhvervet hjerneskade.

Deres bestyrelse og frivillige ambassadører, er med til at løfte opgaven og med fælles hjælp når man længere.

Dagen afsluttes med et indlæg og musikalsk optræden af Hjerneskadeforeningens ambassadør Sanne Salomonsen og hendes søn Victor.

Tilmelding til formand for Hjerneskadeforeningen Vestsjælland, Lise Kiving: lise-n@live.dk eller mobil 2299 3972.

Pris for deltagelse: kr. 150,- (inkl. frokost), der bedes indbetalt på Lokalafdelingens bankkonto
(Reg.nr. 5334 – konto nr. 02420709).

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Hjerneskadeforeningen Vestsjælland – Dan Kiving, kasserer
Mail: dan.kiving@live.dk
Mobil 5357 8100

Foto: ABW