I starten af det nye år flytter Nationalmuseet tre af deres seks skibe i fartøjssamlingen til Holbæk. Her skal de indgå i formidling af maritime håndværk og den maritime kulturarv.

Det er i første omgang galeasen Anna Møller, sluppen Ruth og DFDS Pram nr. 19, der får hjemme i havnebassinet i Holbæk.
Anna Møller fra 1906 har allerede taget turen de cirka 50 sømil til Holbæk, hvor hun siden efteråret 2015 er blevet restaureret. Og snart følger så sluppen Ruth, der er et 20 meter langt sejlførende fragtskib fra 1854, og DFDS Pram nr. 19 fra 1907, der i sin storhedstid blandt andet blev brugt til at bugsere landbrugsprodukter fra provinshavnene og ind til hovedstaden.

”Vores fartøjssamling med de historiske og betydningsfulde skibe er en væsentlig del af Danmarks maritime kulturarv. En kulturarv, vi ser frem til ikke blot at bevare, men også gøre levende og vedkommende sammen med Holbæk Kommune og de lokale frivillige kræfter”, forklarer Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet.

Styrker ambitionerne for havnen
Hos Holbæk Kommune er glæden over samarbejdet og de nye fastliggere i havnen også stor:

”Vi har haft et godt og stærkt samarbejde med Nationalmuseet de seneste år, og det er simpelthen fantastisk, at de nu flytter så stor en del af deres fartøjssamling til Holbæk. Det får afgørende betydning for vores ambitioner om at gøre Holbæk Havn til et sted, hvor uddannelse, erhverv og turisme spiller sammen omkring det maritime”, siger Emrah Tuncer, der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Holbæk Kommune.

I Holbæk får nationalmuseets skibe selskab af de godt 20 træskibe, der er hjemmehørende i den gamle del af havnen, hvor man også finder det nyrenoverede værft, to beddinger og en barkegryde, der skal bruges til at garve sejl og andre redskaber.

Håndværket i centrum
I Holbæk vil Nationalmuseet etablere en base for vedligeholdelse af skibene, og det er i den forbindelse målet at bevare gamle maritime håndværk og at formidle dem til offentligheden. Holbæk Kommune og Nationalmuseet har således givet hinanden håndslag på at samarbejde om formidling af håndværk og træskibskultur, udvikling af maritime håndværksuddannelser samt den lokale havnekulturfestival Skvulp.

”Håndværk står centralt i ikke blot Holbæk bys, men hele områdets DNA. Det samme gør havnen, hvor der til alle tider har været meget aktivitet. Derfor glæder det mig, at vores borgere og turister udefra nu kan komme endnu tættere på Nationalmuseets skibe og den aktivitet og viden, der naturligt følger med”, siger borgmester i Holbæk, Søren Kjærsgaard.

I aftalen indgår, at der skal opbygges et laug af frivillige omkring skibene, som skal stå for, at de kommer ud at sejle. Lauget skal også stå for mindre vedligeholdelsesopgaver under Nationalmuseets tilsyn og i samarbejde med en ansvarshavende skipper og Holbæk Kommune.

Politisk godkendelse
Før aftalen mellem Nationalmuseet og Holbæk Kommune kan træde i kraft, skal den godkendes af først kultur- og fritidsudvalget og derefter byrådet i Holbæk Kommune. Møderne holdes henholdsvis den 26. september og den 11. oktober.