Regeringens syv regionale vækstteams har d. 31. maj 2021 afleveret sine anbefalinger til, hvordan der bedst investeres i udviklingen af lokale erhvervsfyrtårne, som kan bidrage til en stærk genstart efter coronakrisen.

Tilbage i marts nedsatte regeringen syv regionale vækstteams, som skal give anbefalinger til, hvordan der bedst investeres i lokale styrker, som kan genstarte væksten i de enkelte landsdele. Fokus for hvert vækstteam er på de særlige potentialer, som kan blive til lokale erhvervsfyrtårne.

Anbefalingerne sætter en ambitiøs retning for udviklingen af fremtidens lokale erhverv rundt om i Danmark. De regionale vækstteam peger blandt andet på, at Nordjylland skal være international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv med fokus på nye, grønne løsninger. Midtjylland skal være foregangsregion inden vandteknologi. Sydjylland skal være grøn energimetropol inden for udviklingen af fremtidens grønne energisystemer i Nordsøen. Sjælland og øerne skal være førende inden for biosolutions og grønt byggeri af megainfrastrukturprojekter. Fyn skal være internationalt epicenter for fremtidens industri inden for robotter, droner og søfart, ligesom Hovedstaden skal være verdensførende inden for life science og velfærdsteknologi. Endelig skal Bornholm stå som Østersøens fyrtårn for udnyttelse af grøn energi fra havvindmøller.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Under coronakrisen har den danske samfundsmodel for alvor vist sit værd, hvor vi har samarbejdet på kryds og tværs og sammen skabt nye løsninger, som også gør vores land mere forberedt på fremtiden. Det samme gælder vores syv regionale vækstteams, hvor vi har fået nogle af de folk, som kender deres lokalområde allerbedst til at hjælpe os med at udvikle de lokale erhvervsstyrker. Vi skal nemlig udnytte, at vores virksomheder kan noget forskellige i både Nordjylland, Bornholm og Fyn. Derfor glæder jeg mig meget til at læse hvert enkelt teams anbefalinger, så vi i fællesskab kan sætte gang i den lokale vækst og skabe nye arbejdspladser i alle regioner.”

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen:

“Flere af anbefalingerne fra de regionale vækstteams peger på, hvordan vi kan udvikle uddannelser lokalt. Det er vigtigt. For det er de regionale og lokale aktører, der bedst kender de konkrete kompetencebehov i regionen. Derfor har de en vigtig fælles opgave i at udvikle eksisterende og mulige nye uddannelser. Det er en meget vigtig prioritet for regeringen, at der er gode uddannelsesmuligheder i hele landet.”

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen:

”Den grønne omstilling er en historisk stor opgave, men også en opgave, som rummer historisk store muligheder for grøn vækst og grønne arbejdspladser. Her er Danmark allerede i førertrøjen takket være vores stærke evner til både at tænke i nye baner og levere fremtidens løsninger til hele verden. Her er anbefalingerne fra de regionale vækstteams helt centrale. Når vi udnytter de lokale og regionale styrker, sikrer vi, at det er et samlet Danmark, hvor alle er med, der får mest muligt ud af de grønne muligheder og bidrager mest muligt til indsatsen for klimaet.”

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

”Vækstteamene har givet gode og grundige anbefalinger til at styrke centrale dele af dansk erhvervsliv med et stort fokus på grøn og digital omstilling. Vi skal fastholde det internationale udsyn og et højt teknologisk niveau, og aktivere potentialerne i de små og mellemstore virksomheder. Det er med dem som bred base og i samarbejde med de store virksomheder, videninstitutionerne og offentlige myndigheder, at nye lokale erhvervsfyrtårne virkelig kan gøre en forskel lokalt og for Danmark. På vegne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ser jeg nu frem til at samarbejde med regeringen og med lokale aktører om at realisere visionerne for fyrtårnene i de kommende år.”

De regionale vækstteams består af lokale repræsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunerne, de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I fællesskab og gennem inddragelse af lokale interessenter har de undersøgt, hvordan der bedst investeres i at opdyrke lokale erhvervsfyrtårne, som kan genstarte væksten i de enkelte landsdele.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har afsat 500 mio. kr. under finansloven fra det såkaldte REACT-EU-program til at følge op på anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der arbejder for at give danske virksomheder i hele landet de bedste udviklingsmuligheder gennem en lokalt forankret erhvervsfremmeindsats, har ansvar for den konkrete udmøntning af REACT-EU-midlerne.

Læs mere her

Foto: ABW