Midt- og Vestsjællands Politis færdselsafdeling har de sidste par dage foretaget en målrettet indsats med hastighedskontroller forskellige steder i politikredsen.

Politikredsens kontrolindsats skal ses som et bidrag til den fælleseuropæiske hastighedskontroluge, som det europæiske færdselspolitisamarbejde ROADPOL står i spidsen for.

En del af kontrolindsatsen blev indledt onsdag aften kl. 23.00 og sluttede natten til fredag kl. 01.00, idet kørende færdselspatruljer foretog hastighedskontroller i kommunerne Køge, Greve og Holbæk.

I Køge kommune var kontrolindsatsen rettet mod trafikken på motorvejen, hvor der i løbet af otte timer i løbet af natten mellem onsdag og torsdag blev optaget følgende rapporter:
• 8 hastighedssager, heraf 7 med påstand om klip i kørekortet
• 1 sag om spirituskørsel
• 1 overtrædelse af færdselsloven i øvrigt.

I Greve kommune foregik kontrollen i tidsrummet kl. 06.00-14.00, hvor fokus var på hastighedsovertrædelser inden for tættere bebygget område. Der blev optaget følgende rapporter:
• 8 sager om hastighedsovertrædelser, heraf 7 med påstand om klip i kørekortet
• 1 sag om ulovlig overhaling
• 1 sag om manglende B/E-kørekortkategori
• 1 sag om overladelse af føring af et køretøj til en person uden førerret til køretøjet/vogntoget

Torsdag eftermiddag og aften i tidsrummet kl. 17.00 – 01.00 foregik kontrollen i Holbæk kommune, hvor fokus også var rettet mod hastighedsovertrædelser inden for tættere bebygget område. Kontrollen i denne kommune gav anledning til følgende rapporter:
• 11 sager om hastighedsovertrædelser og alle med påstand om klip i kørekortet
• 1 sag om konstruktivt ændret knallert.

Speed-marathon med ATK-målebiler

Politikredsens ATK-fotovogne (Automatisk Trafik Kontrol) var også ude på vejene for at deltage i fælleseuropæiske hastighedskontrol.

Fotovognene udførte den såkaldte ”speed-marathon”-indsats med en døgnindsats i det aftalte tidsrum fra torsdag kl. 07.00 frem til fredag morgen kl. 07.00.

Tidsforbruget for ATK-fotovognene var i alt 34 timer 11 minutter ved de i alt ni kontroller, som kan ses i et skemaet herunder.

Pressefoto

I alt 266 bilister blev blitzet som følge af en hastighedsovertrædelse, og køretøjernes ejere kan nu forvente at få en henvendelse fra politiet, når føreren af køretøjet skal drages til ansvar for sin hastighedsovertrædelse.

– Vi har deltaget i denne fælleseuropæiske kontrolindsats som et led i den generelle indsats mod for høj hastighed, udtaler politikommissær Lars Galasz Nielsen som leder af den operative færdselsafdeling og ATK-målevognene hos Midt- og Vestsjællands Politi og fortsætter:

– Risikoen for ulykker bliver forhøjet ved højere hastighed end tilladt, ligesom omfanget af en ulykke bliver forværret, hvis for høj hastighed er en faktor i uheldet, slutter han.

Forhøjede bødetakster

Den 1. januar 2022 blev bødetaksterne for at overtræde hastighedsbestemmelserne hævet med 20 %, så mindste bødestørrelse udgør nu 1.200 kr. mod tidligere 1.000 kr.

Der er ikke ændret ved reglerne omkring klip i kørekortet samt frakendelse af kørekortet i tilfælde af større overtrædelser af hastighedsbestemmelserne.

Endvidere skal den hurtige bilist tillige bidrage med 500 kr. til offerfonden ud over selve bøden, hvis der bliver tale om enten klip i eller frakendelse af førerretten som følge af hastighedsovertrædelsen.

Kilde