Kommunalbestyrelsen ønsker gennem Lokalområdernes Udviklingspulje at støtte borgernes arbejde med udvikling og forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by. Derfor har Kommunalbestyrelsen afsat 200.000 kroner til uddeling årligt. De uddeles i 4 lige store bevillinger a 50.000 kr.

”Lokalområdernes udviklingspulje er en god mulighed for at få sat skub i de større projekter i lokalområderne med budget på mindst 100.000 kr. Puljen har gennem årene støttet mange forskellige slags projekter, fra bålhytte over sauna til energirenovering. Fælles for projekterne er, at de er drevet af lokale ildsjæle, der arbejder for at styrke deres lokalområde til gavn for fællesskabet. Selvom ansøgningsskemaet er simpelt at udfylde online, så er det altid en god idé at vende projektet med områdets fælles-skaber. Puljen kan kun søges én gang årligt, senest den 1. marts, i modsætning til Fællesskabspuljen, der kan søges løbende. Fællesskabspuljen kan give op til 20.000 kr. i tilskud med hurtig respons fra fælles-skaberne. Vi er spændt på at se hvem, der i år kommer med de gode projekter. Sidste år dominerede Orø jo ansøgningsfeltet, men vil de også gøre det i år?,” fortæller Anders Sejerøe, der udover at være udviklingskonsulent i Holbæk Kommune er fælles-skaber for lokalområderne Tølløse og Svinninge.

Kriterier

Du kan søge penge til initiativer eller projekter, der:

bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
kommer det lokale fællesskab til gavn
kommer en bred kreds af borgere til gavn
Desuden gælder det, at:

der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende, med mindre særlige forhold taler derfor; fx Hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt (spørg din fælles-skaber, hvis du er i tvivl)
der ikke gives puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold
projektets samlede størrelse skal være på mindst 100.000 kr.
det i budgettet er muligt at medregne værdien af frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen. Værdien af frivillig arbejdskraft fastsættes til 100 kr. i timen, og den må maksimalt udgøre 50 procent af egenfinansieringen svarende til 25.000 kr.

Læs mere her

Foto: ABW