Går du med drømmen om et nyt, fællesskabende projekt i dit lokalområde? Så er puljen ’Rum til fællesskab’ noget for dig.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker med puljen ’Rum til fællesskab’ at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo. Der skal være mulighed for lokal forankring, fællesskab og udvikling, og formålet med puljen er derfor at sikre hjælp til udvikling af kommunens 18 lokalområder.

”Alle vores lokalområder har mulighed for at søge hjælp til udvikling af fællesskabende projekter, så de kan forblive unikke og attraktive. I udvalget mener vi, at fællesskabspuljen netop kan understøtte rigtig mange projekter, hvilket vi også har set de to foregående år, som puljen har eksisteret i. Her har en lang række projekter fået anlægsmidler, og det har været med til at udvikle lokalområderne på en positiv måde. Så vi glæder os derfor til at modtage nye ansøgninger, der kan styrke fællesskabet i en tid, hvor det er mere eftertragtet end nogensinde,” fortæller Lars Qvist, formand for projektudvalget.

Rum til fællesskab
I ”Rum til fællesskab” er der 2,5 millioner kroner. Tilskud går som anlægsmidler til projekter, der skaber særlige kendetegn, møder i naturen og lokale samlingspunkter. Det kan eksempelvis være anlæg af idrætsfaciliteter, fælleshuse eller faciliteter til lokale mødesteder i både byen og naturen. Projekter skal altså komme det lokale fællesskab og en bred kreds af borgere til gavn.

Puljen kan søges af lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper og bestyrelser i kommunale institutioner. Der skal søges for minimum kr. 50.000, og fristen er d. 1. august. Du kan læse mere om puljen og ansøgningskriterier på www.holbaek.dk/rumtilfællesskab.

Tidligere har udvalget bl.a. tildelt anlægsmidler til:
• Multibane i Ladegårdsparken i Holbæk
• Øasen, et samlingssted til sociale og sportslige aktiviteter på Orø.
• Meget Mere Merløse, en kombination af et multifunktionelt idrætsaktivitetsområde og et socialt hyggeområde.
• Hundelegeplads i Vipperød
• Fest- og shelterplads i Hagested
• Flådestation ved Filmtorvet i Holbæk
• Brinken ved Sølyst i Jyderup

Foto: ABW