Med en ny handleplan vil Region Sjælland nedbringe antallet af amputationer. En hjørnesten i planen bliver at få patienter i risikogrupper tidligere ind i behandlingsforløb. Handleplanen sikrer også en styrkelse af karkirurgien i Region Sjælland.

Region Sjælland har færrest forebyggende karkirurgiske behandlinger og flest amputationer blandt de fem regioner i Danmark. Det viser regionernes fælles undersøgelse af karkirurgi og benamputationer, som netop er blevet offentliggjort.

På baggrund af undersøgelsen har Forretningsudvalget i Region Sjælland i dag vedtaget en handleplan, som sætter ind på fem områder: Faglig udvikling, tidlig opsporing af patienter i risikogrupper, styrket kapacitet til flere karkirurgiske behandlinger, rådgivning til amputerede patienter samt forløbs- og journalgennemgang.

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, værdsætter regionernes fælles undersøgelse, som har givet ny vigtig viden at handle på.

– Vi tager naturligvis undersøgelsen meget alvorligt og derfor har vi også allerede i dag handlet på den i vores Forretningsudvalg, hvor vi har vedtaget en handleplan. Vi kan se, at vi har mulighed for at forebygge flere amputationer, når vi særligt sammenligner med Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Vi vil både kigge grundigt ind i, hvordan vi kan lære af de to regioner og samtidigt med vores handleplan sætte massiv fokus på endnu hurtigere faglig udvikling, forebyggelse og at få patienter i risikogrupper tidligere ind i tidligere behandlingsforløb, siger Heino Knudsen.

Ingen røde flag

De årlige rapporter om karkirurgi i Danmark har gennem årene ikke givet anmærkninger til Region Sjælland. Patienter der venter på karkirurgisk behandling kan ligeledes være trygge ved, at behandlingen sker rettidigt.

– Vi har i Forretningsudvalget selvfølgelig spurgt ind til, om der har været nogle ’røde flag’ i vores behandlinger og kvalitet. Tilbagemeldingen er, at der ikke har været tegn på udfordringer i kvaliteten. De patienter der kommer ind i Region Sjællands karkirurgi er blevet behandlet og udredt, som de skal. Det understreges i øvrigt også af, at regionens karkirurgiske afdeling på Sjællands Universitetshospital de seneste to år af Dagens Medicin har været kåret til landets bedste karkirurgiske afdeling for netop denne type behandlinger, siger Heino Knudsen.

Den fælles undersøgelse fra regionerne tyder på, at de regioner der har lavest amputationsrate er dem, der er længst med indførsel af nye karkirurgiske teknikker.

Omvendt viser undersøgelsen, at det er mere end blot antal og typen af karkirurgiske indgreb, der afgør amputationsraten. Region Sjælland vurderer også, at det har stor betydning, at patienter i risikogrupper kommer tidligere ind i behandlingsforløb.
– Af samme grund har vi i Forretningsudvalget vedtaget en handleplan som sætter ind på flere områder. Vi styrker vores karkirurgi og den faglige udvikling, men sætter samtidig fokus på forebyggelse og tidlig opsporing af patienter i risikogrupper, siger Heino Knudsen.

Karkirurgi flyttede i 2020

Patienter i Region Sjælland, der vurderes at have gavn af forebyggende karkirurgi, bliver behandlet, enten på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, eller på sygehuse i Region Syddanmark eller Region Hovedstaden, som regionen samarbejder med om især akut og specialiseret karkirurgi. Når en patient får en amputation, sker det for at redde liv. Det kan være på grund af koldbrand. Eller for at skabe bedre livskvalitet for patienter, der kan få et bedre liv uden sår og smerter med en benprotese.
Region Sjælland flyttede i 2020 karkirurgien til Sjællands Universitetshospital for netop at styrke den faglige udvikling. Tre måneder efter flytningen i 2020 måtte Region Sjælland sætte alle kræfter ind i indsatsen mod Covid, hvilket satte udviklingsplanerne for karkirurgien på pause.

Tidlig opsporing

Med handleplanen vedtaget af Forretningsudvalget lægges der op til et tæt samarbejde med kommunernes hjemmepleje, praktiserende læger og patientorganisationer.
– Vi skal samarbejde tæt, så vi kan undgå, at patienter kommer så sent på sygehuset, at forebyggende karkirurgisk behandling er for sent. I de tilfælde kan en amputation af en tå, en fod, et underben eller et ben desværre være nødvendigt for at redde liv. De patienter skal vi have opsporet langt tidligere. Vi skal undgå at alvorlig sygdom udvikler sig og på den måde minimere risikoen for benamputation, siger Heino Knudsen.

Region Sjælland har flere rygere og flere diabetikere end i resten af landet. Rygning og diabetes er de vigtigste risiko-faktorer for åreforkalkningssygdom i benene, der i de tidlige faser viser sig som bensmerter ved aktivitet og langsomt helende fodsår, og som i værste fald senere kan føre til en amputation.

– Der er en skæv balance i sundheden selv i et lille land som Danmark. Vi har derfor et særligt ansvar i Region Sjælland. Vi kan af undersøgelsen se, at vi har en særlig udfordring i de tre sydlige kommuner på Sydsjælland og Lolland-Falster, som knytter sig til Nykøbing F. Sygehus. Det er også udfordringer, som vi skal løse i et tæt samarbejde mellem sygehuse, hjemmepleje og praktiserende læger, siger Heino Knudsen.

Rådgivning til patienter

Patienter, der har fået amputeret et ben og måtte være i tvivl, om man har fået den rette behandling, kan søge rådgivning og vejledning ved at rette henvendelse til Region Sjællands patientvejledning, der i en periode vil have udvidet åbningstid på alle hverdage i tidsrummet kl. 8-20. Patienter, der henvender sig, vil også kunne modtage vejledning i forhold til klagemuligheder.

– Man må som borger eller patient ikke sidde med den mindste flig af usikkerhed. Så hvis man for eksempel har været inde i et behandlingsforløb og har fået foretaget en amputation – og har spørgsmål til det eller føler sig usikker – skal man ringe til 7015 5001, siger Heino Knudsen.

For at få mere viden og læring, iværksætter regionen også en forløbsgennemgang af i alt 80 patientforløb for patienter over 50 år, der har fået amputation uden forudgående karkirurgisk behandling.
Der iværksættes også en journalgennemgang for de patienter, der har fået amputeret et ben, og hvor udredningsretten på 30 dage efter henvisning til karkirurgisk behandling ikke er overholdt. Journalgennemgangen skal afdække, om der er patienter, der har haft et forløb, der kan gøre dem berettiget til erstatning.

– Vi har ikke haft kapacitetsudfordringer i karkirurgien i Region Sjælland. Men vi kan se, at vi tilsyneladende får færre patienter ind til vores karkirurgi sammenlignet med de andre regioner. Derfor vil vi finde ud af, hvordan vi i regionens sundhedsvæsen kan blive endnu bedre til at få patienter i risikogrupper tidligere ind i tidligere behandlingsforløb, siger Heino Knudsen.

Forretningsudvalget har på mødet i dag afsat 10 mio. kr. i 2022 til handlingsplanen og vil i forbindelse med budgetlægningen for 2023 løfte budgettet til karkirurgi i de kommende år.

Region Sjælland anbefaler, at man på nationalt niveau vil bruge undersøgelsen fra regionerne til følgende indsatser:

Etablering af en national database for amputationer.
Iværksættelse af et nationalt forskningsprojekt, som kan kortlægge, hvilke faktorer der er afgørende for høj eller lav amputationsrate.
Gensidig læring mellem regionerne, eventuelt i form af såkaldte lærings- og kvalitetsteams, som er anvendt på andre områder, hvor der er uens klinisk kvalitet i regionerne.
Udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for amputation og karkirurgiske indgreb, som rettesnor for, at regionerne har en ensartet tilgang til opgaveløsningen.

Læs mere her

Foto: JDL