En låge er savet over, skilte er ødelagt, en del af hegnet er flere steder blevet snoet rundt, og flere tråde i et led er blevet hægtet af. Det betyder samlet set, at der er ”huller” i indhegningen.

”Vi ser på det her med meget strenge øjne, og det er også derfor, at vi indgiver en politianmeldelse. På søndag bliver de første køer udsat på Fælleden. I den sammenhæng er hærværket særligt alvorligt, da det selvsagt ikke går at udsætte køerne, hvis hegnet ikke er ”tæt”. Det er trist, at det skal komme dertil, at en enkelt eller få personer skal ødelægge det for andre,” fortæller John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø. Han tilføjer desuden, at hvis dyrene slipper ud og forvolder skade, kan en hærværksmand blive pålagt at betale meget store erstatninger.

Køer led i et større naturplejeprojekt

Køerne, der efter planen udsættes på søndag, er et led i et større naturpleje- og genopretningsprojekt på Holbæk Fælled, hvor de bl.a. skal være til at fremme biodiversiteten.
”Naturplejen sker som led i genopretning og udvikling af hele det naturskønne område, som Fælleden er. I de kommende år skal det være med til at styrke naturen og biodiversiteten, og samtidig åbne op for nye muligheder for friluftsliv, kultur, motion og idræt. Så det er utrolig trist, at nogen forsøger at sabotere de forskellige tiltag, som er igangsat på Fælleden,” fortæller Karen Thestrup Clausen, der er næstformand for Udvalget for Klima og Miljø.

Baggrund for naturpleje af Holbæk Fælled

Holbæk Fælled blev fredet i 2014. Når et område er blevet fredet, skal der ifølge loven udarbejdes en naturplejeplan, som skal godkendes af Fredningsnævnet. Kommunen har valgt at udarbejde en plan, som også – udover drift og pleje – omhandler Fælledens indretning og anvendelse.
Det overordnede formål med fredningen er at bevare og forbedre Fælledens landskabelige og naturmæssige kvaliteter, at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter samt at naturværdierne opretholdes og forbedres ved naturpleje.

Foto: ABW