Interessen for grønne projekter er stor i Holbæk Kommune, og derfor arbejdes der på at give naturen endnu bedre vilkår. Visse af kommunens grønne områder skal derfor omlægges, så udfoldelsesmulighederne for den vilde natur styrkes. Hvor det bliver, kommer til at ske på baggrund af input fra borgerne.

”Det grønne står højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune, hvor vi alle har en opgave med at passe godt på naturen og styrke biodiversiteten. Som kommune skal vi selvfølgelig gå forrest og gøre en indsats for at understøtte biodiversiteten lokalt. En række af vores egne arealer skal være vildere, og vi vil meget gerne vælge områderne ud fra de input, som borgerne kommer med,” fortæller Karen Thestrup Clausen, formand af Udvalget for Klima, Miljø og Natur, der opfordrer alle til at komme med deres idéer inde på kommunens hjemmeside.

Målet og forventningen er, at Holbæk Kommune er i gang med at omlægge minimum 20 grønne arealer i hele kommunen til vild med vilje i 2022. Derudover skal der gennemføres et fyrtårnsprojekt, der er unik for Holbæk Kommune.

Vipperød vil have mere vild natur

Én af de borgere, der allerede er kommet med input til et kommunalt område, der kan gøres mere vildt, er Søren Nørgaard Meinert, der bor i Vipperød.

”Vi drømmer om at give plads til naturen midt i Vipperød af to grunde. For det første fordi det er oplagt at kommunale arealer ikke ligger som øde græs-ørkener, men i stedet omdannes til værdifulde nicher for små økosystemer og øget biodiversitet. Og for det andet, og det er måske lige så vigtigt, fordi det er så uendeligt vigtigt, at vi selv og vores børn oplever, at naturen er noget, vi er fælles om at nyde, opleve og undersøge. Noget vi er fælles om at værne om og passe på i vores lokale fællesskab. Det kan vi vise ved at lukke naturen ind som en helt naturlig del af vores hverdag,” fortæller Søren Nørgaard Meinert.

Læs mere her

Foto: ABW