Pressefoto

Et stand-up show om ytringsfrihed og krænkelser i 2021.

Komikerne Mette Frobenius og Thomas Wivel kommer i august og september 2021 landet rundt med showet ”Til Stålet”.  Et show der sætter ytringsfriheden under lup i disse krænkelsesparate tider. For:

Hvad KAN vi sige, hvad MÅ vi sige – og måske endnu mere vigtigt – hvad TØR vi sige?

Turen er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen som en del af puljen: ”Kunstneriske sommeraktiviteter 2021”.

De fortæller: Sammen har v i skrevet stand-up showet: ”Til Stålet” med udgangspunkt i den politiske satire. Det er vigtigt med humoren som en vagthund, når systemerne bliver for vanetænkende eller for formynderiske. Stand up fænomenet er bedst, når genren udfordrer normerne med reflekteret comedy, der spejler og tolker tiden. Men samtidig er det også humorens adelsmærke at gå ind i tabuerne, at gå ind i det svære og sætte ord på det, de andre ikke tør tale om. Her kan satiren løsne og samle. For hvor går grænserne for tiden – med andre ord – burde vi bare beholder mundbindene på og tie stille for en sikkerhed skyld.

Og det ligger os begge på hjerte. Hvis vi tager ytringsfriheden for givet, mister den sin værdi. Den skal hele tiden undersøges og videreudvikles, og vi skal som komikere hele tiden holde øje med, at debatten ikke bliver for lukket og undertrykkende. Alle ved, at rum der ikke får luft lugter indelukket. Det samme gælder for samtalen. Der skal ilt til. Og her er humoren et vigtigt vindue.

Vi kan godt blive enige om kun at være pæne, flinke og velfriserede i vores snak med hinanden, men så svigter vi alle dem, der med livet som indsats sørgede for at implementere retten til det frie ord. Den ret er ikke en selvfølge, og hvis vi mister den, svækker vi en menneskeret, et demokratisk fundament.

Så tør du – så mød op. Til en time om en af de vigtigste frihedsrettigheder – ytringsfriheden. Serveret befriende humoristisk og uden politisk korrekt spændetrøje. Der vil være noget til både de små grå – og til lattermusklerne…

Man skal sikre sig billetter ved at skrive til: “info@kunsthojskolen.dk ” – og afvente bekræftelse.