Holbæk Kommune fremlægger som sidste år et positivt regnskab. Stærk økonomistyring viser igen gode resultater, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunalbestyrelsen har nu godkendt Holbæk Kommunes regnskab for 2019, og det er ligesom regnskabet for 2018 positiv læsning.

Helt overordnet gik Holbæk Kommune ud af 2019 med et overskud på 68,4 millioner. Det var bedre end de forventede 15,6 millioner kroner og skyldes primært bedre former for finansiering. Samtidig er det med et samlet budget i nærheden af 4 milliarder kroner en stor succes at ramme så præcist på målet.

Det gælder særligt i forhold til kommunens forbrug af serviceudgifter. Her viser regnskab 2019, at kommunen har brugt 17,5 millioner kroner mindre end det oprindelige budget. Det svarer til 0,6 pct. mindre end forventet.

”Vi har en meget stærk organisation, der hurtigt har omstillet sig, hvis forbruget i løbet af året har udviklet sig i den forkerte retning. Samtidig har vi også på det politiske plan udviklet et stærkt samarbejde, hvor økonomi er en sag for alle, og noget vi løbende tager beslutninger om og som regel i fællesskab. Det er tilsammen baggrunden for, at vi igen kommer ud med et godt regnskab,” siger Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Det stærke fokus på økonomien har også skabt en større grad af ro og stabilitet på områderne. Samtidig er det forudsætningen for, at man politisk fortsat kan udvikle velfærdsområderne.

”Jeg og resten af kommunalbestyrelsen ved, at et stort fokus på økonomien er forudsætningen for, at vi roligt men sikkert kan blive ved med at tilgodese områder, der har særligt behov for det. I Budget 2020 gav vi et tiltrængt løft på socialområdet, og der var igen flere penge til vores skoler samt en række andre områder. Det kræver styr på økonomien, og derfor holder vi godt fast i tøjlerne, så vi forhåbentlig kan fortsætte den udvikling,” siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Fokus på økonomien har også givet plads til et fornuftigt anlægsniveau på 155 millioner kroner. De penge bruges i høj grad på at indhente vedligeholdelsesefterslæb og sikre mere langsigtede forbedringer af rammerne for servicen til borgerne

Holbæk Kommune havde for nogle år tilbage en meget lav kassebeholdning og også her ser det positivt ud. Ved udgangen af 2019 udgør den gennemsnitlige kassebeholdning 235,4 mio. Det er en firdobling på blot to år.

”Jeg synes, der er god grund til at være stolte over udviklingen i kassebeholdningen. Den var rigtig lav en overgang, men vi har i Kommunalbestyrelsen sammen vendt bøtten. Det er ikke et mål i sig selv at have for mange penge i kassen, men det er helt afgørende, at vi overholder de mål for vores kassebeholdning, vi selv har sat. Det gør vi, og det er bare endnu et eksempel på, at vi efterhånden har fået en mere solid økonomi i Holbæk Kommune,” siger Christina Krzyrosiak Hansen.