OVERSKUDSDELING: Vestsjællændere kører godt. Så godt at deres gode adfærd på vejene nu udløser et millionoverskud til de lokale GF-bilister.

Bilister, der er forsikret i GF Vestsjælland, kører ind i det nye år med beskeden om, at de får del i et overskud på mere end 5,5 mio. kroner på bilforsikringen. Det står klart, efter at GF Forsikring har opgjort det lokale bilskade-regnskab for 2022 for medlemmerne på Vestsjælland.

Overskudsdelingen sker i praksis ved, at de lokale GF-bilister fra januar får fratrukket en særlig rabat på 10 procent på deres bilforsikring.
– En stor del af forklaringen på det pæne resultat er, at vores medlemmer igen i år har udvist god adfærd ude på vejene. I GF har vi i 2022 blandt andet sat fokus på de gode vaner i trafikken med fx kampagner mod vejvrede og trafikal egoisme, og meget af det har vores medlemmer taget til sig, siger formand for GF Vestsjælland, Christian Bigandt Nielsen.

Udover overskudsdelingen på bilforsikringen deler de lokale GF-medlemmer også et overskud på de øvrige forsikringer på mere end 5,7 mio. kroner.

Solidarisk grundtanke

I GF Forsikring er det ikke aktionærer, der skal tjene på et godt regnskabsår. Grundtanken har siden stiftelsen i 1967 været, at medlemmerne skulle dele årets overskud – også selv om de har været så uheldige at få en skade i årets løb.

– Vores overskudsdeling er ikke bare en bonusordning. Det handler om solidaritet og fællesskab. Med god adfærd kommer vi langt, men vi kan selvfølgelig ikke helt undgå skader. Måske har du brug for forsikringen i år – måske har din nabo brug for den næste år. Trods inflationen holder vi stadig en god pris via overskudsdelingen. Dér mærker vi, at vi er ejet af vores medlemmer, slutter Christian Bigandt Nielsen.

GF Vestsjælland er en af de i alt 31 selvstændige forsikringsklubber og drives af en medlemsvalgt bestyrelse. Sammen med GF Fonden er klubben medejer af GF Forsikring, der med over 340.000 medlemmer er et af Danmarks største medlemsejede forsikringsselskaber.

Foto: ABW