Som en forsøgsordning vil en strækning af Gl. Skovvej ved Nr. Jernløse Skole i Regstrup blive spærret fra d. 9. marts til d. 29. maj.

Forsøget sker efter en række borgerhenvendelser med det formål at øge trafiksikkerheden for skolebørn ved at lukke for gennemgående trafik forbi skolen. Strækningen, der bliver spærret, går efter p-pladsen ved Nr. Jernløse Skole og østpå til boldbanerne.

Strækningen er desuden planlagt til lukning ved udvidelsen af Ringvejen. Derved afprøves forsøgsordningen nu, så det er muligt at evaluere og justere, når den endelige lukning træder i kraft.

”Vi ser, at der er sket en øget trafikmængde på strækningen omkring skolen. Og det harmonerer ikke med, at vi ønsker at øge trafiksikkerheden på vores skoleveje. Ønsket er derfor at gøre strækningen sikker for lette trafikanter, samt forhåbentligt øge antallet af lette trafikanter,” fortæller Andreas Willer Jørgensen, der er vejingeniør i Holbæk Kommune.

Læs mere her. 

Foto: ABW