En ny pulje fra GF Forsikrings fond på 400.000 kroner til trafikprojekter skal medvirke til at fastholde og øge trafiksikkerheden på blandt andet Vestsjælland.

Peter Parbst er en af de ildsjæle, der senest har modtaget GF Trafikpris. Som frivillig i en skovbørnehave havde han søgt penge til en unik trafikbane, hvor de yngste trafikanter får grundlagt gode trafikvaner. Foto: GF Fonden

I årets første seks måneder er 1188 personer kommet til skade i trafikken, og 51 har mistet livet. Det viser de foreløbige ulykkestal fra Vejdirektoratet. Til sammenligning var der 1507 tilskadekomne og 90 dræbte i samme periode af 2016. At ulykkestallene bevæger sig i den rigtige retning, skal vi dog ikke tage for givet, lyder det fra GF Forsikring på Vestsjælland.

– I corona-perioden har vi set en nedgang i antallet af trafikulykker, og det er meget positivt. Men jeg kan godt være bekymret for, at genåbningen af Danmark kan få ulykkestallene til at stige igen, siger Jørgen Kristoffersen, der er næstformand i GF Fondens bestyrelse samt formand for GF Vestsjælland, som har kontorer i Sorø, Slagelse og Holbæk.

– Det er særligt den intense trafik kombineret med utålmodighed, der skaber farlige situationer i trafikken, og derfor er der brug for tiltag, der kan forbedre trafiksikkerheden. Det er dét, der er målet med GF Trafikpris, som giver en økonomisk håndsrækning til gode trafikprojekter. Det kan f.eks. være en kampagne, der kan ændre adfærden, et tiltag, der sikrer de svage trafikanter, eller en god idé til trafikale ændringer på steder med mange farlige trafiksituationer. Vi har alle et medansvar for at forhindre, at ulykkestallet stiger, og derfor håber vi på, at borgerne her på Vestsjælland vil gå i tænkeboksen og finde på en masse gode trafikprojekter, som de kan søge støtte til.

Lokale ideer med landsdækkende perspektiv
Bag den nationale pris står GF Forsikrings fond, der lige har åbnet op for nye ansøgninger til den 400.000 kroner store pulje. Trafikprisen har til formål at støtte lokale trafikprojekter, der har potentiale til større udbredelse og derigennem til at forbedre trafiksikkerheden i hele Danmark.

Formanden for GF Fonden, Jens Jørgen Vinther, opfordrer derfor alle Vestsjællands institutioner, borgergrupper og foreninger til at søge støtte til konkrete aktiviteter og projekter. GF Trafikpris kan nemlig uddeles til mange forskellige typer af trafikprojekter, fortæller Jens Jørgen Vinther:

– Hvert år giver vi GF Trafikpris til både store og små projekter i hele landet. Men vi har særligt fokus på de projekter, der kan inspirere andre, og som har potentiale til at blive udbredt til flere lokalområder rundt omkring i landet. Nogle projekter beskæftiger sig med undersøgelser og analyser, andre er fysiske installationer som fx trafikbaner til børn, og andre igen er kurser for fx ældre eller handicappede. Fælles for dem alle er, at de på den ene eller anden måde er med til at skabe et mere trafiksikkert Danmark.

Om GF Trafikpris
GF Trafikpris er en pulje på i alt 400.000 kr., der bliver fordelt til flere projekter. For at komme i betragtning til GF Trafikpris skal man gå ind på www.gffonden.dk og sende en ansøgning med en beskrivelse af sit projekt. Ansøgningsfristen er 24. oktober 2021.
Flere af trafikpriskomiteens medlemmer er aktivt og professionelt beskæftiget inden for områder med direkte relation til færdsel og trafiksikkerhed. Det sikrer en faglig og saglig behandling af alle henvendelser.