Alle vil gerne bo i et trafiksikkert område, hvor det er trygt for både børn og voksne at cykle. Men det er de færreste, der selv gør en indsats.

Det mener overlæge Lars Binderup Larsen, der er formand for GF Fondens Trafikkomité og medlem af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Han opfordrer vestsjællænderne til at tage ansvar for trafiksikkerheden i deres lokalområde:

– I de kommende år kan vi – forhåbentligt – se frem til endnu flere cyklister på vejene. Men med flere cyklister er der også risiko for flere alvorlige trafikuheld – for det er de bløde trafikanter, det går værst udover. Derfor er vi nødt til at gøre både denne og den næste generation til sikre cyklister og sørge for, at alle trafikanter er bevidste om de valg, de foretager i trafikken, siger han.

Netop derfor søger GF Fonden nu efter ideer til lokale trafikprojekter på Vestsjælland – og i resten af landet – som de kan give luft under vingerne gennem en donation fra GF Trafiklegats pulje på i alt 600.000 kroner.

Undervisningsmateriale, kurser og cykelbaner
GF Trafiklegat giver støtte til mange forskellige trafikprojekter, der på den ene eller anden måde gør en forskel for trafikken i lokalområdet, og som får flere børn, unge, voksne og seniorer til at vælge cyklen til – både på landet og i byerne.

– Cyklen er på mange måder en schweizerkniv, der bidrager positivt til mange områder af både samfundet og den enkelte danskers dagligdag. For når vi vælger cyklen frem for bilen, får vi både frisk luft og motion, vi fylder mindre på vejene, og vi bidrager til en grønnere trafik. Og det er derfor, at vi i år kigger særligt efter de projektansøgninger, der har til mål at fremme cyklismen – vel at mærke på en sikker måde, siger Lars Binderup Larsen og fortsætter:

– Det kan fx være projekter, der fremmer trafiksikkerheden og på den måde gør det mere trygt at cykle på arbejde eller i skole. Det kan være tiltag, der lærer børnehavens – eller endda vuggestuens – børn at cykle giver dem gode oplevelser på to hjul. Eller det kan være idéer, der giver seniorer mod på at skifte bilen ud med en elcykel. Vi støtter dog ikke kommunale anlægsprojekter.

Tidligere har GF Trafiklegat blandt andet givet penge til cykelbaner til børnehaver, lånecykler til skoler, kurser for nye elcyklister, undervisningsmateriale til folkeskoleelever, cykelleg for udsatte børn og lokale trafikkampagner.

GF Vestsjælland har kontorer i Sorø, Slagelse og Holbæk, men alle vestsjællændere er velkomne til at sende ideer.
For at komme i betragtning til GF Trafiklegat skal man gå ind på www.gffonden.dk og sende en ansøgning med en beskrivelse af sit projekt. Ansøgningsfristen er 29. februar 2024.

ET NYT TRAFIKLEGAT KAN VÆRE PÅ VEJ TIL VESTSJÆLLAND. Igennem årene har mange gode trafikprojekter modtaget støtte fra GF Fondens nationale trafiklegat – også på det vestlige Sjælland. I 2020 modtog Bøgely Skovbørnehave i Ringsted fx støtte til etablering af en helt speciel cykelbane til børnene. Projektet satte fokus på cyklisme samt på at lære børnene om den gode trafikkultur. Nu er der åbnet for ansøgninger til dette års pulje på 600.000 kr., men indtil videre har det være småt med de vestsjællandske ansøgninger. Foto: GF Fonden