Med indstilling til støtte af otte meget forskellige projekter, uddelte LAG Midt-Nordvestsjællands bestyrelse for sidste gang i år midler til lokale projekter. Igen i denne ansøgningsrunde var der rigtig mange projekter, der tydeligt bidrager til at understøtte LAG’ens vision om Midt-Nordvestsjælland som Københavns kreative baghave. Her kan du læse om to af projekterne:

lagGeopark Odsherred og havnebio
Med anlæggelsen af en besøgspark, undersøgelser og formidling af jordbunden i Lammefjordens inderlavning, og dennes betydning for de lokale råvarer, samt etableringen af en sti langs diget fra Fårevejle Kirkeby til Dragsmøllevej, kan turister og borgere blive klogere på sammenhængen mellem geologi, landskab og råvarer.

Er krop og ben blevet trætte efter besøg ved de mange nye aktivitets- og oplevelsestilbud i naturen; så kommer man fremover til at kunne slappe af og nyde en god film eller transmission fra en spændende sportsbegivenhed på Storskærmsbiografen på Holbæk Havn. Her vil Sidesporet nemlig etablere en storskærmsbiograf på Filmtorvet ved Kulturbiografen Frysehuset. Her vil man i sommerhalvåret gratis kunne opleve gennemsnitligt to ugentlige forestillinger af meget forskellig karakter.

Godt gang i de tidligere støttede projekter
Med indstillingen af de otte projekter til tilsagn for samlet 2.465.198 kr., har LAG Midt-Nordvestsjællands bestyrelse i 2015 indstillet i alt 19 lokale projekter til støtte for totalt 5.422.868 kr. De første 11 projekter, som blev indstillet i årets to første ansøgningsrunder, har alle fået deres endelige tilsagn om støtte.

LAG er en forkortelse for Lokale Aktions Grupper. LAG-midlerne er primært penge, som danskerne via Folketinget først sender til EU, hvorefter vi via LAG-systemet kan søge om at få nogle af pengene igen. Pengene er øremærket udvikling af landdistrikterne i EU, og i Danmark styres LAG af embedsmænd i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.