LAG Midt-Nordvestsjælland har afventet udviklingen i COVID-19, men nu regner man med at kunne afholde årets generalforsamling 27. maj. På generalforsamlingen vil man også kunne høre Thomas Aarup Larsen fra Region Sjælland fortælle om, hvordan regionen på mange planer understøtter udviklingen i vores område – bl.a. i lyset af en ambitiøs udviklingsstrategi, der rækker frem til 2024.

Pga. Corona-pandemien opfordres alle, der er interesserede i at deltage i generalforsamlingen, til at give deres interesse til kende senest onsdag 26. maj, så der er styr på deltagerantallet.

Generalforsamling 27. maj i Jyderup – med indbygget Corona-sikkerhed

LAG Midt-Nordvestsjælland har afventet udviklingen, men nu håber man endeligt at kunne gennemføre årets generalforsamling. Den finder sted torsdag 27. maj kl. 18.30 – 21.00 hos Jyderup Præstegård, Holbækvej 122 i Jyderup. Alle interesserede kan deltage, men kun medlemmer af LAG kan stemme. Alle fastboende over 15 år i én af kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kan gratis være med i foreningen, der uddeler EU-midler til at støtte iværksætterne og små virksomheder, øge turismen i området, fremme iværksætteri og entreprenørskab samt fastholde og øge bosætningen. Indmeldelse via hjemmesiden.

For at styre tilstrømningen og sikre overholdelse af alle myndighedskrav opfordres alle med interesse for generalforsamlingen til at tilkendegive dette senest onsdag 26. maj. Det sker inde på hjemmesiden LAG-midtnordvestsjaelland.dk ”Vi er lidt usikre på deltagerantallet, fordi vi stadig oplever en glædelig stigning i vores medlemstal, så vi vil gerne være på den helt sikre side.”, udtaler formand Flemming E. Larsen, Kalundborg.

Region Sjælland – meget mere end ’bare’ sundhed og sygehuse

LAG plejer altid at have et fagligt indslag inden selve generalforsamlingen. Således også i år, hvor det er lykkedes at få sekretariatschef Thomas Aarup Larsen til at komme og fortælle om den del af Region Sjælland, der arbejder med Regional Udvikling. Ud fra titlen ”Region Sjælland som samskaber” vil han give et indblik i, hvordan regioner arbejder med at skabe positive forandringer inden for grøn omstilling, mobilitet, uddannelse og attraktivitet. Han vil også kigge fremad og fortælle om de potentialer, som alle i Region Sjælland kan understøtte for, at det er attraktivt at bo, arbejde og leve i regionen – også i fremtiden. Endelig vil Thomas i sit indlæg også komme ind på, hvordan regionen konkret kan være en medspiller ift. fonde og udvikling af projekter. Kom og bliv klogere på mulighederne.

22 ansøgninger i denne omgang – årets sidste ansøgningsrunde i september 2021

LAG har netop lukket for indsendelse til årets 2. ansøgningsrunde, hvor der kom 22 ansøgninger om støtte. Disse ansøgninger vil blive behandlet af bestyrelsen i starten af juni. Den næste – og sidste – ansøgningsrunde i år har frist 8. september, og er man et af de heldige projekter, der bliver indstillet til støtte, får man det at vide i midten af oktober 2021. Formand Flemming E. Larsen opfordrer afslutningsvis til, at man starter i god tid, hvis man er interesseret, tager fat i LAG-koordinatorerne for sparring og via hjemmesiden og Facebook holder øje med informationsmøder. ”Vi har endnu ikke mødt nogen, der kunne lave en god LAG-ansøgning ved at starte aftenen før fristens udløb.”, siger han.

Pressefoto
Pressefoto