Kom og vær med, når Gigtforeningen Vestsjællandskreds afholder Generalforsamling på Slagelse bibliotek d. 28. februar kl. 18:00. Alle borgere i Vestsjællandskredsen, som dækker Sorø, Slagelse, Korsør, Odsherred, Holbæk og Kalundborg er velkomne:

Vi starter præcis kl. 18.00 med en let anretning og godt samvær.
Efter spisning holder vi den formelle generalforsamling. Vores dirigent leder os igennem dagsordenens punkter.
Formanden aflægger beretning og vi får også noget af vide om økonomien.
Gigtforeningens hovedkontoret er repræsenteret, så du hører nyt derfra.

Vi søger nye friske kræfter til Bestyrelsesarbejdet.
Har du lyst til at blive bestyrelsesmedlem. Forventningerne til dig er at du er digital, har en PC og printer. Og er medlem eller bliver medlem af Gigtforeningen.
Kontakt formanden for at afstemme dine og vores forventninger. hrp@gigtforeningenvestsjaelland.dk eller 20710432

Praktisk:
Der bliver mulighed for god dialog. Og du kan også stille spørgsmål til Gigtforeningens repræsentant og den samlede bestyrelse.
Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning.
Gode adgangsforhold for kørestolsbrugere.
Let anretning og kaffe/kage.
Drikkevarer for egen regning.

Tilmeld dig arrangementet her

Foto: ABW