Det mest gnistrende af Banedanmarks specialtog, skinnesliberen, tager i begyndelsen af 2020 på tur rundt i landet for at fjerne små rifler og bølger i skinnerne. I år bliver det også til en tur på Nordvestbanen.

Foto: Banedanmark

Traditionen tro indledes det nye år med et besøg af skinneslibetoget, som i en regn af gnister sliber små ujævnheder af skinnerne. Og efter at have være begyndt i Syd- og Sønderjylland samt på de fynske skinner, er turen nu kommet til dele af Nordvestbanen.

De små skinnefejl, der skal slibes væk, bliver fundet ved kørsler med målevognstog, og en gang om året – typisk i januar og februar – kommer skinneslibetoget forbi Danmark.
Slibetoget kører 1-9 gange på samme strækning for at fjerne rifler og bølger på skinnerne. Toget kører om natten for ikke at genere den togdriften, og på en nat kan slibetoget i gennemsnit nå at slibe 5-6 kilometer skinner færdigt.

“Efter at skinneslibetoget har gennemkørt en strækning, vil der være færre vibrationer i sporet fra togene. Det betyder, at der går længere tid imellem, at det er nødvendigt at justere sporet og udskifte skinner, sveller og skærver,” siger Pernille Skovrup, vedligeholdelsesleder i Banedanmark.

Et tog blandt mange
Skinneslibetoget er bare et af flere specialtog, der sliber, høvler og fræser skinnernes overflade for at sikre, at sporet er i så god form som muligt til at klare de 3000 daglige tog, der kører på det statslige jernbanenet.

“En vigtig del af vedligeholdelsesarbejdet består i at slibe, fræse og høvle skinnerne. Både af hensyn til sporet, men også for at sikre en bedre komfort for passagererne og for at begrænse støjen fra skinnerne,” siger Pernille Skovrup.

Arbejder aften og nat – rengøres om dagen
Skinneslibetoget arbejder om natten – typisk i perioden mellem klokken 22.30 og klokken 5 – for at genere togdriften så lidt som muligt.

Toget kører aftenen og om natten for at genere den almindelige togdrift så lidt som muligt. Det sker fortrinsvis mellem kl. 22.30 og kl. 5, og skinneslibetoget kører efter følgende plan:

19.-20. januar Lejre-Roskilde
20.-21. januar Lejre-Tølløse
22.-23. januar Holbæk-Vipperød

Dagtimerne bliver brugt til at rengøre toget. Fra den 20. til den 22. januar holder toget i Holbæk.