Det er som udgangspunkt sundt at bruge sin krop. Men når det sker i forbindelse med hårdt fysisk arbejde, fører det til øget risiko for hjerte-kar-sygdom.

Problematikken er størst i Region Sjælland, hvor godt hver femte borger lider af forhøjet blodtryk, og knap hver 20. borger har en hjerte-kar-sygdom.

På Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus fik forskerne i 2020 4,4 millioner til at forske i netop det helbredsparadoks. Det er blot et af mere end 1000 forskningsprojekter, som blev sat i gang sidste år i Region Sjælland.

– Forskningen skal ikke styres af politikerne, men det er vigtigt, at vi udvikler sundhedsvæsenet til gavn for borgerne, så de får den bedst mulige behandling. Forskning er en af vejene til det. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi igen i 2020 har haft gang i mange relevante forskningsprojekter og hentet ny viden og nye erfaringer omkring, hvordan vi kan tage os bedst muligt af patienterne, siger Annemarie Knigge, formand for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud, og forklarer videre:

– Det er vigtigt, at Region Sjælland er en attraktiv arbejdsgiver for forskere, og derfor er vi også klar til at udbygge vores forskningsmiljøer. Jeg ser særligt frem til, at det vores universitetshospital står helt færdigt, da det vil udvide de specialiserede miljøer og dermed skabe bedre forudsætninger for forskning i Region Sjælland, både på Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde, men også på de øvrige sygehuse. Der skal være forskning knyttet til alle vores sygehuse.

Tværgående tiltag til gavn for patienterne

Forskningsprojektet i helbredsparadokset er endnu ikke afsluttet, men der er mange eksempler på, at forskningsprojekter fra 2020 allerede skaber klare forbedringer for patienterne. For eksempel er det på grund af forskning, at brobyggersygeplejersker fra Sjællands Universitetshospital nu sikrer, at borgere med multisygdomme får en god overgang fra hospital til hjem.

På Holbæk Sygehus er samarbejdet om patienter, som flyttes fra intensiv til en ’almindelig’ sengeafdeling, også styrket efter et forskningsprojekt – det skal forebygge, at patienterne får tilbagefald.

Der har naturligvis også været et særligt forskningsfokus på COVID-19 i 2020. Patienter og læger fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde har været med til at udvikle covid-medicin. Og så er der udført undersøgelser af, hvad hele beredskabet har haft af konsekvenser for patienter, pårørende og ansatte – de resultater har blandt andet vist, at besøgstiden med fordel kan tilrettelægges, så patienterne får tid til at hvile sig.

Fokus på eksterne samarbejder

Region Sjælland har i 2020 ligeledes haft fokus på at indgå eksterne samarbejdsaftaler med det formål at styrke forskningsindsatsen. For eksempel er samarbejdet med Københavns Universitet (KU) udbygget via en pulje på 30 mio. kr. til blandt andet til flere forskerstillinger, som professorater og lektorater – med fokus på uddannelse af og rekruttering af dygtige kliniske forskere med ansættelse i Region Sjælland.

– Fremtidens sundhedsvæsen stiller større krav om ny og personlig sundhedsteknologi for borgere og patienter, nye former for arbejdstilrettelæggelser og ikke mindst et højt specialistniveau. Forskningsindsatsen i Region Sjælland har derfor et stort fokus på at indgå relevante eksterne samarbejder om at imødekomme den udvikling, siger Mahad Huniche, der er direktør for Data og udviklingsstøtte i Region Sjælland.

I forskningens årsrapport 2020, som netop er udgivet, er det muligt at læse meget mere om forskningen i Region Sjælland.

Læs mere her

Foto: JDL