Holbæk Kommune og Fonden Holbæk Sportsby har indgået en aftale om sportsbyen. Det forhindrer et dyrt juridisk slagsmål og sikrer en række forbedringer i Holbæk Sportsby. Samtidig banes vejen for et tæt samarbejde fremover om den fortsatte udvikling til gavn for borgere og brugere, oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Efter sportsbyen med en forsinkelse åbnede sidste år, har Holbæk Kommune og Fonden Holbæk Sportsby stillet økonomiske krav mod hinanden. Dermed var der lagt op til et langvarigt og utvivlsomt dyrt juridisk slagsmål. I mellemtiden ville udbedring af mangler og den generelle udvikling i sportsbyen gå i stå.

Det var med andre ord nødvendigt for parterne at finde en løsning i fællesskab. For at sikre bred opbakning i kommunen har Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen sammen med Liberal Alliances Søren Stavnskær stået for forhandlingerne med Fonden Holbæk Sportsby. Resultatet af forhandlingerne er netop godkendt af et flertal i kommunalbestyrelsen.

”Vi har måttet træffe et svært valg mellem et langvarigt, usikkert men helt sikkert dyrt juridisk efterspil eller en aftale, hvor alle bøjer sig mod hinanden til gavn for borgerne i Holbæk Kommune. Jeg er rigtig glad for, at et flertal i kommunalbestyrelsen har valgt at bakke op om det sidste. Der er ting, vi skal have bragt i orden i sportsbyen. Det dur ikke, at mennesker med handicap har svært ved at komme til træning på atletikstadion. Det dur heller ikke, at små fodboldspillere skal gå 15 minutter for at komme på toilettet. Så vi har valgt at bruge pengene og energien på sportsbyen og borgerne i stedet for på dyre advokatregninger”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Den nye aftale betyder en række forbedringer og en udbedring af mangler i sportsbyen til glæde for brugerne. Det betyder blandt andet, at der kommer to nye servicebygninger – en ved atletikstadion og en ved fodboldbanerne i Holbæk Sportsby. Herudover bliver den centrale grussti asfalteret og der kommer tribuner ved de udendørs tennisbaner. Der vil desuden blive indkøbt tribuner til hovedbygningen.

I fonden er der glæde over aftalen, som betyder et tæt og forpligtende samarbejde om en fortsat udvikling af sportsbyen og de store resultater, der allerede er skabt.

”Som frontløbere på et kompliceret og vanskeligt samarbejde med Holbæk Kommune er det en forløsning, at vi nu alle kan se frem til en fortsat frugtbar udvikling af Holbæk Sportsby, der på kort tid har manifesteret sig som en enestående succes. Et byggeri og et anlæg der favner sport og sundhed, en vision der har skabt national opmærksomhed og som allerede er blevet et lokalt tilløbsstykke for tusindvis af borgere fra hele Holbæk kommune”, siger bestyrelsesmedlem i Fonden Holbæk Sportsby Klaus Rasmussen

Årets idrætsbyggeri 2020
Sparekassen Sjælland-Fyn er også en del af aftalen som garantistiller for fonden. Administrerende direktør Lars Petersson siger:

”Som bekendt er sparekassen finansiel partner i OPP-kontrakten og vil gerne kvittere for at parterne har indgået en aftale. Det er en god aftale for Holbæk Kommune, Holbæk Sportsby samt de mange brugere og foreninger. Dermed sikrer vi en stærk udvikling af det visionære projekt, der netop er kåret som ”Årets idrætsanlæg 2020” i konkurrence med andre betydelige idrætsbyggerier på nationalt plan. Alt sammen til gavn og glæde for fællesskabet og fremtidens Holbæk”, siger Lars Petersson fra Sparekassen Sjælland Fyn, der er fondens finansielle partner”.

Nødvendig aftale
I forhandlingerne om en aftale har Liberal Alliances Søren Stavnskær bidraget med sin erfaring fra sit private arbejdsliv, hvor han driver en større elektrikervirksomhed.

”Det er yderst sjældent, der kommer noget godt ud af de juridiske slagsmål om et større byggeri. Det koster altid det hvide ud af øjnene, der er sjældent en klar vinder, og der er altid en taber – i det her tilfælde vil det udover bygherre og entreprenør, også gå udover borgerne og brugerne. Så når sportsbyen nu står der, så mener jeg også vi har et ansvar for at bruge midlerne bedst muligt. For mig sker det ved at få byggeriet til at blive færdigt, og få sportsbyen til at fungere, og derfor anser jeg faktisk aftalen for at være helt nødvendig,” siger Søren Stavnskær.

Juridisk afklaring
En kommune må ikke bare indgå en aftale, hvis der er bedre udsigter ved en retssag. Derfor er der også i forbindelse med aftalen hentet en juridisk vurdering ind af aftalen i modsætning til at gennemføre en eller flere voldgifter. Vurderingen fra den uafhængige advokat, er, at kommunen ikke stiller fonden bedre end det sandsynlige udfald af en retssag. Set i sammenhæng med de utvivlsomt høje omkostninger til juridisk bistand ved at føre sagerne, er der altså tale om en økonomisk fordelagtig aftale for kommunen.

Aftalen betyder, at kommunen og fonden frafalder deres respektive krav mod hinanden. I stedet skyder kommunen fem mio. kroner ind i projektet her og nu for at få Sportsbyen på rette spor. Fonden stiller desuden med 2 millioner kroner, som i dialog mellem fonden, kommunen og foreningerne kan benyttes til forbedringer i sportsbyen.

Om aftalen
Aftalen mellem Holbæk Kommune og Fonden Holbæk Sportsby betyder en lang række forbedringer i sportsbyen. Her får du nogle af de vigtigste:

Ny servicebygning ved atletikstadion
Servicebygningen skal bruges til blandt andet tidstagning og samtidig gør det muligt for racerunners at komme til træning på atletikstadion med løbecyklerne.

Ny servicebygning ved fodboldbanerne
Servicebygningen skal benyttes til opbevaring og toiletter, så man ikke skal helt hen til hovedbygningen.

Asfaltering af central grussti
Den gennemgående grussti fra Skagerakvej asfalteres, og der efterlades et stykke af gruset ved siden af, så der er plads til løbere og andre.

Udbedring af svømmehallens gulv
Svømmehallen har haft problemer med afskalning af gulvene. Med aftalen bliver der mulighed for at udbedre det hele på én gang.

Hegn omkring atletikstadion
Der opføres et hegn omkring atletikstadion. Herudover skal der laves forbedringer ved kuglestød i form af grus og gummisikring. Der findes desuden en løsning, så der kan sikres vand i vandgraven.

Tribune ved udendørs tennisbaner

De udendørs tennisbaner har hidtil haft en jordvold til brug for publikum. Den erstattes nu af en regulær tribune med plads til 100-150 mennesker.

Indendørs tribuner
Der indkøbes indendørs tribuner med plads til 540 tilskuere samt mulighed for udvidelse til 1000 mennesker.

Beplantning
I forbindelse med den generelle mangeludbedring vil der ske beplantning i området generelt, så der ikke er bare pletter. Herudover vil der ske en oprydning på de steder, hvor der stadig er spor fra byggeprocessen. Der vil desuden ske en forskønnelse af indgangspartiet med planter.

Pressefoto