Navneændringen tager udgangspunkt i et ønske om at styrke skolernes særkende og lokale tilhørsforhold, oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse. Konkret betyder det for eksempel, at ’Katrinedalskolen, afdeling Tuse’, som skoleafdelingen hedder i dag, fra mandag d. 21. oktober vil hedde ’Tuse Skole, område Katrinedal’. Dermed kommer det lokale stednavn meget mere i fokus.

De ændrede navne er besluttet på baggrund af en række anbefalinger fra Udvalget for Børn og Skole, der tidligere på året har arbejdet intenst med dagtilbuds- og skoleområdet gennem dialogmøder med forældrebestyrelser og skolebestyrelser, samt anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering. Og det glæder formanden for Udvalget for Børn og Skole, at anbefalingerne nu løbende bliver realiseret.

”Vi har brug at styrke dagtilbuds- og skoleområdet over hele Holbæk Kommune. Og ét af tiltagene er at ændre skolenavnene. Det har været en god proces med lokal inddragelse, og de ændrede navne er derfor valgt med afsæt i, hvad der betyder noget for lokalområdet. Dermed tages der hul på arbejdet med at tydeliggøre netop de enkelte skoleafdelingers særlige styrker og kvaliteter. Og jeg har en tro på, at dette bestemt er et skridt i den helt rigtige retning. Samtidig har forældrebestyrelser og skolebestyrelser anbefalet at bibeholde den nuværende struktur af hensyn til stabilitet, styring og mulighederne for at holde fokus på udvikling af børns læring og trivsel. Det er en anbefaling, som vi efterkommer,” fortæller Susanne Utoft, formand for Udvalget for Børn og Skole.

De ændrede skolenavne kommer til at være:

Kildedamsskolen
Tølløse Skole, område Kildedam
St. Merløse Skole, område Kildedam
Ugerløse Skole, område Kildedam
Stestrup Skole, område Kildedam
Vipperød Skole, område Kildedam
Ågerup Skole, område Kildedam

Skovvejens Skole
Nr. Jernløse Skole, område Skovvejen
Knabstrup Skole, område Skovvejen
Jyderup Skole, område Skovvejen
Kildebjergskolen, område Skovvejen
Undløse skole, område Skovvejen

Holbæk By Skole
Bjergmarkskolen, område Holbæk By
Absalonskolen, område Holbæk By
Orø Børnehus og Skole, område Holbæk By

Katrinedalskolen
Gislinge Skole, område Katrinedal
Tuse Skole, område Katrinedal
Udby Skole, område Katrinedal
Svinninge Skole, område Katrinedal

Flere tiltag skal styrke den lokale forankring
De nye tiltag bygger på en række dialogmøder med forældre, forældre- og skolebestyrelser, områdeledelser og fællestillidsrepræsentanter samt arbejdspladsvurdering og trivselsmåling blandt alle medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet. Desuden har Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens lokalfora og gennemført workshops med ledelse og medarbejdere på skoleområdet. Projektudvalget er på den baggrund kommet med anbefalinger, der skal styrke nærledelse på skoleområdet, hvilke også har indgået i Udvalget for Børn og Skoles materiale.

De konkrete tiltag er:
• Styrkelse af nærledelsen: Der skal på hver skoleafdeling og børnehus være en daglig leder, som er med til at tegne skolens eller børnehusets særlige kvaliteter, styrker og kultur.
• Styrkelse af de lokale børnehuses og skolers særkende: En forenkling af navnene på de enkelte skoleafdelinger, fx ”Tuse Skole, område Katrinedal” i stedet for som nu, ”Katrinedalskolen, afdeling Tuse” samt arbejde med at synliggøre områdets børnehuse og skoleafdelingernes kvaliteter og styrker.
• Styrkelse af forældre- og elevindflydelse: Styrkelse af elevrådsarbejdet og elevindflydelsen i kommunens folkeskoler samt aftale for, hvordan man lokalt bedst kan styrke den lokale forældreindflydelse.
• Styrkelse af medarbejderindflydelse: De lokale TRIOers roller og lokale medarbejderindflydelse styrkes.
• Ny tildelingsmodel, økonomisk bæredygtighed og budgetfordelingen mellem skolerne: Ny tildelingsmodel på skoleområdet, hvor især de små skoleafdelingers sårbarhed overfor udsving i elevtal håndteres samt en ny styringsmodel for specialundervisningen.