Folkeskolen – tæt på dig. Det er sloganet i en ny film om Holbæk Kommunes folkeskole. Sammen med andre tiltag skal filmen vise folkeskolens mange positive sider, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Holbæk Kommunes folkeskoler har mange kvaliteter, og dem vil skolerne rigtig gerne vise frem. Det gør de i en ny kampagne, hvor en film, en hjemmeside og en indsats på de sociale medier slår på tromme for folkeskolen i Holbæk Kommune.

Foto: ABW

”Folkeskolen er i rivende udvikling. Der kommer hele tiden nye pædagogiske metoder til, vi udvikler vores valgfag, og vi tilpasser os til og integrerer de tekniske muligheder i undervisningen. Vi har en levende og innovativ skole”, siger Ib Rene Kurt Krogh, der er områdeleder på Katrinedalskolen.

Den centrale film i kampagnen er optaget i de lokale skoleafdelinger og viser en række af de oplevelser og muligheder, børnene har i folkeskolen.

”For os, der har vores daglige gang i folkeskolen, er der jo en stor stolthed over det, vi gør, og de gode resultater, vi opnår. Derfor vil vi også gerne vise de positive historier, og dermed være med til at tegne et lidt andet billede af vores skole, end det, der nogle steder har været fremme de seneste år”, siger Per Gjerrild, der er områdeleder på Kildedamsskolen.

Sloganet i kampagnen er Folkeskolen – tæt på dig, og en stor del af billederne er optaget, når børnene er ude i lokalsamfundet som en del af deres undervisning.

”De enkelte skoleafdelinger er ikke bare bygninger. Det er et lokalt samlingspunkt og en vigtig del af identiteten. Så som skole er vi simpelthen tæt på for alle. Det er noget af det helt særlige ved folkeskolen, og derfor er det også sloganet i filmen og i kampagnen”, siger Bo Pedersen, der er områdeleder på Skovvejens Skole.

Skolelederne håber, at der vil blive taget godt imod kampagnen, og at det generelt kan være med til at rykke ved nogen forestillinger.

”Vi ser jo, at en hel del forældre fravælger folkeskolen. Jeg mener jo, at vi har en rigtig god skole med lærere, der brænder for sagen og elever der lærer noget. Det skal vi huske at fortælle, så et eventuelt fravalg af folkeskolen i hvert fald ikke skyldes forkerte forestillinger. Det er det, vi gør nu”, siger Morten Mygind Jensen, der er områdeleder på Holbæk By Skole.

Den centrale film om folkeskolen kan i en periode ses i biografen i Holbæk samt på de sociale medier. En fuld version vil desuden ligge på kampagnesitet www.folkeskolen.holbaek.dk, der er den bærende hjemmeside for alle fire folkeskoleområder. Herudover vil materialet blive brugt i kontakten til forældre med børn i skolealderen.